Kan Norrbottens skärgård få slippa vresros?

Vresrosen är ett stort problem på stränder söderut i Sverige. Än så länge är arten ovanlig i Norrbottens skärgård och Länsstyrelsen siktar nu på en skärgård helt fri från vresros.

Kan Norrbottens skärgård få slippa vresros?

Vresrosen har länge planterats som trädgårdsväxt och för att binda sanddyner längs stränder. Idag klassas den som en främmande, mycket invasiv art och orsakar stora problem på många håll genom att tränga ut andra arter och försvåra för friluftsliv och badmöjligheter. I södra Sverige är både kust och skärgård hårt drabbade och bekämpning på olika ställen har kostat åtskilliga miljoner.


Vresros, vacker men mycket invasiv art.

Fynd av vresros

För att få mer kunskap om vresrosens utbredning i vår skärgård genomförde Länsstyrelsen en inventering i den södra delen av skärgården i september förra året, berättar Lena Bondestad, naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen. Vi fokuserade inventeringen till Piteå skärgård eftersom vresrosen är vanlig på öar vid den närliggande Västerbottenskusten och hade kunnat sprida sig därifrån till vårt län.

Resultatet blev mycket glädjande, vi hittade bara två platser med vresros under inventeringen, säger Lena Bondestad.

Tillsammans med några äldre fynd så finns det bara fyra kända platser i Piteå skärgård i dagsläget. När det gäller övriga delar av länet så finns det äldre fynd även i Luleå, Kalix och Haparanda skärgårdar, men frågan är hur det ser ut där idag? Har arten spridit sig eller är den fortfarande ovanlig?

Målet är en skärgård utan vresros

Vi i Norrbotten har ett gyllene läge att försöka hålla vår skärgård fri från vresros, säger Sara Byrsten, naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen. I sommar kommer vi därför att bekämpa vresros på de kända platserna genom att täcka plantorna med dubbel juteväv, fortsätter hon. Det är en mycket bra och effektiv metod att bekämpa mindre områden med vresros, och dessutom både billig och miljövänlig.

Vi är säkra på att det finns flera fynd av vresros att upptäcka i Norrbottens skärgård, och nu hoppas vi på allmänhetens hjälp, säger Lena Bondestad. Tillsammans kan vi se till att Norrbottens skärgård är helt fri från vresros i framtiden, vilket skulle vara unikt i Sverige och mycket glädjande för naturmiljön och människor avslutar hon.

Hittar du vresros i skärgården, är det jättebra om du rapporterar in det till Länsstyrelsen på e-post:

invasivaarter.norrbotten@lansstyrelsen.se