Stenåkern på Sandön i Luleå skärgård

Stenåkern ligger på Sandön i Luleå skärgård. Området börjar i norr vid Lappmyrberget. De centrala delarna består av ett vidsträckt klapperstensfält som omges av gles tallskog.

Stenåkern på Sandön i Luleå skärgård
Sandön i Luleå skärgård

Mitt på Sandön ligger klapperstensfältet, som uppstått när havet svallat Luleälvsåsen. Genom landhöjningen har området sedan stigit ur havet. Sand och finare partiklar har spolats bort och återfinns som vidsträckta sand- och dynfält i närheten. I stenlandskapet finns ensamma knotiga tallar men också en värld av tåliga lavar.

Här finns skogsfåglarna tjäder och järpe och vår största hackspettsart, den svarta spillkråkan. Det är en högljudd fågel som hörs året om. Den har en kraftigare och längre trumvirvel än sina släktingar.

Fakta:

  • Bildat år: 1970
  • Storlek: 0,4 kvadratkilometer
  • Förvaltare: Länsstyrelsen
  • Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit:

Stenåkern ligger på Sandön i Luleå skärgård cirka 8 kilometer sydost om Luleå centrum.

Föreskrifter:

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, på anvisad plats. Kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet köra snöskoter eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!