Furuögrund småbåtshamn i Skellefteå

Byske båtklubbs hemmahamn finns i Furuögrund, ca 5 km från Byske. Byske båtklubb bildades 1933 och har i dag ca 220 medlemmar. Klubben har också en klubbanläggning på Halsön.

Furuögrund småbåtshamn i Skellefteå
Furuögrund småbåtshamn i Skellefteå

Hamnen i Furuögrund

Förtöjning: Flytbrygga, Y-bom
Hamndjup: 3-4 m
Hamnplatser: 117 båtplatser och 15 gästplatser. Gästplatsavgift 80 kr/dygn. 
Hamnservice: Eluttag 6 amp. Sjösättningsramp, mastkran, utlåning av cyklar. I Hamnmagasinet finns kök, toaletter, duschar, tvättmaskin, toatömning.
GPS-koordinater (lat, lon):
64.91264, 21.227678

Ordförande: Inge Sandström
E-post: inge@sandstrominnovation.se
Telefon: 070-2464468
https://www.byskebatklubb.se

Sjösättningsrampen i hamnen.

Gästplatsavgift 130kr/dygn. Möjlighet till betalning till Swish nummer: 1232722478

Furuögrund

I anslutning till Byske båtklubbs hemmahamn finns husvagnscamping. Här kan man hyra plats för enstaka dygn, eller för hela säsongen. I priset ingår el, sommarvatten, latrintömning på anvisad plats, mm.

I gamla hamnmagasinet finns även ett Hamncafé som förutom fika och en meny med inspiration från havet, har fullständiga rättigheter. Här finns även godis, glass ett mindre dagligvarusortiment, så som mjölk, ost och grillkol e.t.c.

Caféet är populärt och lockar många gäster under sommarsäsongen. Du kan sitta inomhus eller på terrassen med utsikt över hamnen och vattnet. Du kan ta en fika med gott bröd, eller äta goda maträtter, varav flera med anknytning till havets gåvor. Restaurangen har fullständiga rättigheter.

Levande musik spelas i hamnen varje onsdag under juli månad (1, 8, 15, 22 och 29 juli). Musik av varierande slag spelas vid Hamncafeet kl 19:00 – 20:30.

Öppettider 2020
Fr.o.m lördag 13 juni, t.o.m. söndag 16 augusti, öppet alla dagar, kl 11:00 – 21:00.

Furuögrund Historia

Sågverket på Furuögrund lades ned på 1920-talet – precis som så många andra sågverk. Men till skillnad från de andra sågverkssamhällena försvann inte Furuögrund. Det kunde leva vidare tack vare hamnen. Där började man istället skeppa ut massabalar från fabriken i Ytterstfors.

Historien om Furuögrund börjar egentligen i Ytterstfors. Där byggdes 1796 ett vattendrivet sågverk, som fraktade sitt virke ner till havet på Åbyälven. Vid mynningen fanns sågens lastageplats och ute på redden låg segelskutorna och väntade på att få lasta. Men lastageplatsen låg oskyddad och vid mitten av 1800-talet byggdes en ny kaj som låg i lä – Furuögrund, strax söder om Byskeälvens mynning. Vid den här tiden hade ångdrivna sågar börjat ersätta vattendrivna och så kom också att ske här. På 1870-talet byggdes en ångsåg vid kajen. Då fanns det nio gårdar i Furuögrund.

Den nya ångsågen drog mycket folk som sökte sig dit i hopp om arbete och sågen blev en stor arbetsplats. Ett samhälle växte fram med bland annat affärer, kaféer och skola. Under en period kring 1900 bodde det fler människor i Furuögrund än i Byske! Framtidstron var stor. År 1905 invigdes en modern folkskola, byggd i två våningar, med nymodigheter som centralvärme och elektriskt ljus.

Omkring 1925 inträffade den stora sågverksdöden. Lågkonjunktur och centralisering medförde att många sågverk längs Norrlandskusten lades ned. Så skedde även i Furuögrund – 1925 stannade sågramarna för alltid. För många sågverkssamhällen innebar nedläggningen att de i det närmaste försvann från kartan. Räddningen för Furuögrund var hamnen och närheten till Byske.
I Ytterstfors, där den gamla vattensågen legat, hade det byggts en massafabrik för slipmassa på 1910-talet. Massabalarna från fabriken transporterades ner till magasinet och kajen i Furuögrund med en linbana. Massaepoken varade i nästan 40 år, 1959 lades fabriken ned och revs. Furuögrund blev då en ”förort” till Byske.

Många hus från sågverksepoken finns kvar, däribland den magnifika skolan. Flera hus är byggda av knubb, en restprodukt från sågen. En annan restprodukt var splitved, som man byggde kajer av. I Furuögrund finns ännu en sevärdhet. Det är en mareograf, en vattenståndsmätare från 1914, som ännu är i drift. Byggnaden är liten och åttkantig, uppförd enligt statliga direktiv.

Källa: Skellefteå kommun