Kataja i Haparanda skärgård

Kataja är finska för växten en och är en ö som delas mellan Sverige och Finland. På den svenska delen finns det tre stugor på den västra sidan av ön. Riksgränsen korsar den sydöstra delen av ön och är markerad med två riksrösen samt en rågång.

Kataja i Haparanda skärgård
Kataja i Haparanda skärgård

Förtöjning: Naturhamn
Hamndjup
Hamnservice
GPS-koordinater (lat, lon):
65.709168, 24.141769

Anledningen till att ön delas av en gräns är att vid gränsdragningen, som utfördes efter Finska kriget år 1809, gick gränsen i vattnet mellan Kataja och den ännu mindre ön Inakari. På grund av landhöjningen har öarna sedan dess vuxit ihop. Gränsen har dessutom dragits om vid något tillfälle.

Stranden på Kataja består främst av blockig strand och strandäng med visst inslag av sandstrand. Det östra näset domineras av lövskog med främst rönn, gråal och salix medan de centrala och västliga delarna domineras av barrskog ovan lövbården. Kataja ligger i de nordligaste delarna av Sveriges skärgård där landhöjningen och havets påverkan ger en dynamik som ger en särpräglad flora och fauna.