Pålängsviken i Kalix

I byen Påläng finns tre småbåtshamnar, Pålängsvikens fiskehamnsförening, Björnholmen och Näskatan.

Pålängsviken i Kalix
Pålängsviken i Kalix

Hamnen i  Pålängsviken

Förtöjning: Naturhamn
Hamndjup: Flytbrygga, Y-bom
Hamnplatser: 75
Hamnservice: El, WC, sjösättningsramp.
GPS-koordinater (lat, lon):
65.802094, 22.901189

Kontaktperson:
Pålängsvikens fiskehamnsförening
Alf Sundqvist, Telefon: 0923-27085

Med samarbetsanda, framtidstro genom ökad befolkning och föryngrad medelålder och flera nya entreprenörer har Pålänge under året tagit ett stort eget ansvar och grepp om utvecklingen i sin by. Påläng har 170 hushåll och 380 personer.
Mindre än en kvart till centrala Kalix.

I byen Påläng finns tre småbåtshamnar, Pålängsvikens fiskehamnsförening, Björnholmen och Näskatan.

Pålänge, 1000 - 1300
Genom att studera den årliga landhöjningen förstår man att den del som idag utgör byns centrum på 1000-talet endast bestod av en liten holme i yttersta havsbandet. På 1400-talet finns byn nämnd med handelssjöfart till Stockholm.

1539 Enligt Gustav Vasas skattelängd består byn av 4 gårdar, 2 på vardera sidan om Inibybäcken.
1726 Enarmigt grovtandat sågverk startas i Påläng
1899 Byns första poststation öppnas med två postturer per vecka
1900 Stora kvarn står klar i Pålänge ån och ersätter skvaltkvarnarna från 1700- och 1800-talet
1901 1902 Byns första affär öppnas
1906 Ramsågsverk startas i Pålängeån och förvandlar stockar till plank och brädor
1921 Kraftverk byggs i Pålängeån, som förser nästan halva kommunen med el
1930 Nuvarande skolan invigs
1936 Gamla skolan flyttas intill Kalixvägen och görs till Folkets Hus
1945 Högsta befolkningsantalet uppnås, 557 personer
1977 Lägsta befolkningsantalet, 365 personer
80-talet gravplatser hittas norr om Byträsket som stödjer uppfattningen att där fanns invånare redan på 1300-talet
1995 Pålänge utnämns som Årets by i Kalix kommun.