Ön som förfaller

ommaren har haft svårt att släppa sitt grepp om norrlandskusten. Den har varit lång och varm ända in i september. Många båtägare har sina fritidsbåtar kvar i hamnarna. Men nu är det inte många dagar innan hösten är här. 

Ön som förfaller

SNär jag vaknade idag låg dimman tät. Utöver dagen började solen dominera och då passade jag på att åka ut för att flygfotografera en av våra stadsnära öar i Luleå skärgård som jag har missat.

För att ge båtfolket en god översikt över hamnar och öar i Bottenvikens skärgård började jag under sommaren 2013 att åka runt och flygfotografera. Från ovan får man lättare översikt över besöksmålet med inseglingsleder och service på ön eller i hamnen. Hittils har jag klarat av 52 hamnar och öar från Skellefteå till Haparanda. Trots närheten har jag missat Altappen i Luleå skärgård. 

Altappen är av stor betydelse i den Norrbottniska historien. Den representerar industrialismens genombrott i Norrbotten och var under denna tid den främsta anläggningen. I dag finns tydliga spår från industriepoken vid sekelskiftet. Här fanns både järnsmältverk och sågverk. I anslutning till sågverket byggdes ett helt samhälle upp. Som mest bodde här ca 800 personer. 1908 brann hela samhället ned och Altappen avfolkades. 

I dag är det båtfolket som delvis har tagit över ön tack vara kommunen som har anlagt bryggor, byggt torrdass och grillplatser. För den som vill ut på promenad finns fina strövstigar ända till Likskär där segelsällskapet har sin sommaranläggning.

För mig har Altappen alltid varit en favoritö trots myggen. Nära och upplevelserik. Tyvärr har öns service förfallit under de senaste åren. Bryggorna är i dåligt skick, raststugan är riven och en av två toaletter med vedförråd är borta. Sophanteringen finns inte längre. Den tog fritidsförvaltningen bort för några år sen. Den fina bryggan i lagunen på norra sidan är också borta.

Behövs Altappen som besöksmål? Vad tycker du?