Toppgatans bryggförening i Luleå

Toppgatans bryggförening ligger på Västra Skurholmen och stadsdelen är en av de äldre i Luleå. Skurholmen ligger bara några kilometer från centrum. Runt västra Skurholmen finns stora grönområden.

Toppgatans bryggförening i Luleå
Toppgatans bryggförening

Hamnen i Toppgatan

Förtöjning: Flytbrygga, Y-bom
Hamndjup: 1,4 m
Hamnplatser: 56
Hamnservice
GPS-koordinater (lat, lon):
65.582598, 22.180045

Toppgatans bryggförening:

Ordförande: Glenn Berggård
070-6650444
E-post: glennberggard@gmail.com

Bryggchef: Lars Sjölund
070-6404167
E-post: larssjolund1@gmail.com
Föreningens hemsida:

Toppgatans Bryggförening som har sina båtar vid bryggan startade 1984 och har idag 57 medlemmar på lika många bryggplatser.

I området kring småbåtshamnens brygga har Luleå kommun genomfört spontnings- och VA-arbete och även lagt nytt trädäck längs strandkanten. Den 10 juni 2016 öppndes en infart till bryggan ut till båtarna. En landgång ut till bryggan lades på plats i samma veva.

Hösten 2017 öppnades hela hamnområdet för allmänheten. Trädäcket längs strandkanten mäter ca 80 meter och är gjord i linoljebehandlad furu. Trädäcket är byggt så att det även utgör en lika lång sittyta med 60 cm sittplats. Intill småbåtshamnen har det byggds en permanent grillplats med tillhörande sittbänkar.

Kuriosa

På 1890-talet byggdes en gångbro mellan Malmudden och Skurholmen då det i början av detta sekel ej fanns en fast förbindelse mellan Luleå stad och Skurholmsstaden. Innan denna gångbro kom till, fick Skurholmsborna ta sig över Skurholmsfjärden med roddbåt till en brygga nedanför stationshuset.

Lulsundskanalen

Promenaden längs stranden vid Skurholmsfjärden kan rekommenderas. Helt norr i Skurholmsfjärden ligger Lulsundskanalen som en gång var en viktig transport – och kommunikationsled till och från stan. Lulsundskanalen är en liten blindtarm som förbinder Skurholmsfjärden med Björkskatafjärden och vidare ut mot byarna Björsbyn, Bensbyn och Brändön. Förr i tiden en viktig vattenväg för byarna norr om Luleå. Landhöjningen medförde att leden på 1870-talet ersattes av en kanal. På 1940-talet fick den sitt nuvarande utseende. Under senaste tiden har kanalen och området runt Skurholsfjärden blivit upprustat med flera broar, närliggande parker med utegym, mötesplatser och grillplatser.

Skurholmsfjärden

Småbåtshamnen ligger i Skurholmsfjärden. För att komma in och ut av Skurholmsfjärden måste man passera Skurholmskanalen. En låg och trång kanal som rymmar endast små båtar. Medeldjupet i Skurholmsfjärden är vid normalvattenstånd på 1,4m

Film från Skurholmsfjäden

Filmklippet är från filmen Äventyr med Måsen - Del 3, Båtbyggarnas kust från 2008. Klippet viset hur man når ut till Stadsfjärden från Skurholmsfjärden genom den låga och trånga Skurholmskanalen. Hela serien Äventyr med Måsen finns under vår YouTube kanal.