Rekommenderar unga att utbilda sig för sjön

Sjöfarten är en internationell bransch och efterfrågan på utbildade sjöbefäl är stor, enligt redaren och styrelseordföranden Thomas Wirén.

Rekommenderar unga att utbilda sig för sjön
Thomas Wirén är redare och driver en rad bolag inom sjöfart. Han säger att det alltid finns jobb för unga som satsar på att utbilda sig till sjöbefäl. Foto: Örjan Pekka

Polar Explorer har en besättning på sex personer, från befälhavare till matros. Befälhavaren är Kennert Hermanson från Seskarö medan överstyrmannen är Arne Larsson.
Thomas Wirén är styrelseordförande med lång erfarenhet från sjöfart. Inom Marine Group ab, som han representerar, har de tio bogserbåtar och tolv pråmar, i olika storlekar. Antalet anställda är drygt 70.

Döpt efter bolag
Wirén har skött isbrytartrafiken för turister i Piteå i tolv år och fick en förfrågan från Olga och Alon Robacha om att ordna ett fartyg för att skeppa turister med hamn i Sverige, närmare den finska gränsen.
Detta för att turistentreprenörerna ska ha nära att bussa sina besökare som övernattar i Rovaniemi. Bolaget köpte in det fartyg som döptes till Polar Explorer, efter entreprenörerna Robachas företagsnamn.
Thomas Wirén utför själv uppdrag på sina fartyg för att hålla sina behörigheter och licenser för sjötrafik levande.


Viktor Brännmark och Sebastian Jonsson agerar som matroser och har startat eget inom upplevelseturism.

Rekommenderar sjön
Det krävs lång utbildning och sjötid, alltså praktisk erfarenhet, för att skaffa sig behörighet att skeppa de största fartygen på världshaven. Wirén rekommenderar unga att söka sig till sjöfarten.
– Det är brist på sjöbefäl. Den som väljer att utbilda sig har många vägar att gå. Det går att bli lots, skeppare eller maskinist. Det finns alla möjligheter att få ett jobb med god lön, säger Wirén.
Då sjöfarten är en internationell bransch väljer redare att flagga sina fartyg i andra länder, men det är inget som ska hindra någon att söka sig till sjöfarten.
– Det finns alltid jobb, säger Thomas Wirén.

Text & foto: Örjan Pekka, orjan.pekka@haparandabladet.se.