Näverön i Kalix skärgård

Stranden på öns västra sida samt Näveröberget med dess vackra utsikt över Kalix skärgård är väl värda ett besök. Toppen på denna barrskogsklädda ö började stiga upp ur havet för cirka femtusen år sedan.

Näverön i Kalix skärgård
Näverön i Kalix skärgård

Gästhamnen på Näveön

Förtöjning: Naturhamn
Hamndjup: 
Hamnplatser:
Hamnservice: Grillplats
GPS-koordinater (lat, lon):
65.716741, 22.821629

På öns sydvästra sida finns en brygga med gästplatser. Rastplats med grillplats och fin sandstrand.

Bergets topp sträcker sig cirka 40 meter över havet. Uppe på berget växer en pinad hällmarks tallskog. En del tallar är mycket grova och gamla. Längre ner övergår hällmarkstallskogen snart i granskog med mindre fläckar av sumpskog. Skogen är olikåldrig med en hel del äldre grova tallar och granar.

Näverön är ett omtyckt utflyktsmål, på öns västra sida finns en vik med en sandstrand som används flitigt för sol och bad. Där finns alltifrån släta stenhällar till en liten vik med fin strand, delvis bevuxen med vass. Den stora sandstranden, vid bryggan, är mycket vacker med sandyner och gles tallskog som sträcker sig upp mot berget.