Klart för drönartest i Göteborgs skärgård

Svenska Sjöräddningssällskapet har ansökt om att på prov få flyga drönare i sin räddningsverksamhet i Göteborgs skärgård. Nu har Transportstyrelsen godkänt ansökan och från och med i dag får sjöräddningen flyga drönare utom synhåll i det aktuella området.

Klart för drönartest i Göteborgs skärgård

Majoriteten av sjöräddningslarmen inkommer under sommaren och det är under denna period Svenska Sjöräddningssällskapet, SSRS, har ansökt om att få testa drönare i räddningsverksamheten i Göteborgs skärgård.

Transportstyrelsen har nu sagt ja till ansökan genom att upprätta ett så kallat tillfälligt D-område. Det är det första området i sitt slag i Sverige där Sjöräddningssällskapets drönare får flygas utom synhåll. I ett D-område – till skillnad från ett restriktionsområde – stängs inte luftrummet för övrig trafik. Tillåten högsta flyghöjd för sjöräddningens drönare är drygt 45 meter.

– Det kan vara bra för allmänheten att känna till att drönarflygningarna i det här området nu kommer att öka under testperioden. Det skulle annars kunna skapa oro med tanke på situationen i omvärlden, men i det här fallet rör det sig om flygningar som utförs av sjöräddningen i syfte att rädda liv, säger Christoffer Massinger, samordnare för drönare på Transportstyrelsen.

Till att börja med har Transportstyrelsen godkänt övningsverksamheten mellan den 14 mars och den 30 april, men planen är en förlängning till och med slutet av september.