Ritgrund

Fyren på Ritgrund är Finlands enda fyr gjord av trä. Båken har lotsat skepp i över 130 år, men används inte längre i dag som fyr.

Ritgrund

Gästhamnen: Några gästplatser.
Förtöjning: Stenbrygga
Hamndjup: 1,4 meter.

Övrigt:

Byggnaderna på Ritgrund står tomma men används delvis av motorbåtsklubbar i Korsholm. För fritidsbåtar finns en skyddad hamn med infart från söder.
Vinterisen kan flytta stora stenar. Därför är det nödvändigt att vara försiktig när man närmar sig hamnen.
Ritgrund ger en skyddad hamn för båtfolk. Djupet i hamnen är cirka 1,4 meter. Innloppet till hamnen är ganska smal.

Ritgrund

Redan i början av 1800-talet har det brunnig en eld högst uppe på båken och helt fram till 1980-talet bodde det fyrvaktare på ön. En "ritktig" fyr byggdes aldri på Ritgrund men man installerade en fyrlykta på toppen av den gamla båken.

Ritgrund besöks i likhet med andra fyrar ofta av båtturister.
Vi var en av dom som besökte fyren på mitten av 2000-talet med den gamla Kostern Måsen. I filmen berättar Boris Ersson om mötet med Ritgrund.

Avståndstabell i distansminut Finska kusten

För att främja finlandsseglingar har vi lagt ut avståndstabell för den finska kusten i Bottenviken. 
Trävlig segling i sommar!

* Karlö = finska Hailuoto

  • Luleå Södra Hamn- Hailouto/Karlö 52nm
  • Karlö - Uleåborg 25nm
  • Bjuröklubb - G:a Karleby/Tankar 47nm