Fritidsbåtarnas utsläpp har kartlagts

177 000 ton koldioxid och 2 100 ton kolväten. Så mycket släppte svenska fritidsbåtar ut år 2019. Bensinmotorer står för ungefär 6o procent av koldioxidutsläppen och äldre tvåtakts utombordsmotorer står för den största andelen utsläpp av kolväten, visar en undersökning som Transportstyrelsen har låtit ta fram.

Fritidsbåtarnas utsläpp har kartlagts

Sammanlagt har 1 494 båtägare svarat på frågor om sina båtar, dess motorer, hur mycket de körs och på vilket bränsle. Utifrån svaren har sedan det årliga utsläppet räknats fram.

Enligt undersökningen är ett av de största miljöproblemen, kopplat till båtmotorer, tvåtaktsmotorer med gammal förgasarteknik. När det gäller utsläpp av kolväten står denna motortyp för hela 65 procent av utsläppen. Detta trots att motortypen endast står för 18 procent av det totala antalet motorer. Om man i stället tittar på koldioxidutsläppen så står bensinmotorer för cirka 6o procent.

Fler båtägare skulle kunna tänka sig att tanka miljövänligt om priserna vore lägre och bränslet mer tillgängligt på framför allt sjömackar, visar den nya kartläggningen.

Båtförare kan göra skillnad

Lina Petersson, miljöhandläggare på Transportstyrelsen, säger så här om den nya undersökningen av avgasutsläpp från svenska fritidsbåtar under 2019:

– Det här ger en god uppfattning om utsläppens omfattning, även om det handlar om beräkningar. Med tanke på det växande båtintresset under pandemin kan man tänka sig att utsläppen har ökat under 2020.

Hon fortsätter:
– Som båtförare kan man med ganska små justeringar göra skillnad ur klimat- och miljösynpunkt. Genom att hitta det bästa körsättet drar båten mindre bränsle. Det går också att välja grönare bränsle och helst byta ut äldre två-taktare med förgasare eftersom dessa släpper ut en tredjedel av bränslet oförbränt i vattnet.

Det är företaget Point som har genomfört undersökningen på uppdrag av Transportstyrelsen med finansiering av Havs- och vattenmyndigheten.

Mer information finns i rapporten: Kartläggning av avgasutsläpp från svenska fritidsbåtar.

Relaterad information: Ett renare kölvatten