Samtliga fem statsisbrytare i drift

På måndagen avgick isbrytaren Atle från Luleå för att inleda sin isexpedition för året. Därmed är samtliga fem statsisbrytare i drift. - De senaste veckorna har isläggningen tagit fart. Hela Bottenviken ner till Kvarken är isbelagd sedan den gångna helgen, säger Emma Grönkvist, driftoperatör vid isbrytarledningen på Sjöfartsverket.

Samtliga fem statsisbrytare i drift
Isbrytaren Ymer

Isläget i Bottenviken innebär att fartygstrafiken till och från hamnarna på både svensk och finsk sida nu går i konvoj. Sedan helgen följer samtliga fartyg till finska och svenska hamnar den 94 nautiska mil (cirka 175 km) långa dirigeringsvägen som går längs gränsen mellan Sveriges och Finlands ekonomiska zoner från Holmöarna till i höjd med Falkens grund. Från denna dirigering går det spår in till samtliga hamnar. Oden assisterar i centrala Bottenviken och in till Haraholmen. Frej och Ymer assisterar fartyg till och från hamnar i norra Bottenviken, medan Atle kommer att assistera i södra Bottenviken. I Norra Kvarken finns Ale som även assisterar i norra Bottenhavet.

- Den nuvarande isutbredningen, med sammanhängande isbeläggning ner till Kvarken, utmed Norrlandskusten ned till Husum samt på Mälaren är i jämförelse lika med isutbredningen under en lindrig isvinter. Det är dock inte sannolikt att vi nått maximal isutbredning än, det brukar inträffa senare under säsongen, säger Amund E. B. Lindberg, driftledare vid isbrytarledningen på Sjöfartsverket.

De kommande dagarna väntas fortsatt kallt väder, vilket innebär fortsatt istillväxt. Under senare delen av januari har kylan i kombination med de förhärskande vindriktningarna inneburit att isen pressats mot den svenska sidan av Bottenviken. Det har gjort att det har varit besvärliga trafikförhållanden mot Skelleftehamn och Luleå.

I takt med att istillväxten fortsätter skärps de befintliga restriktionerna i Bottenviken, Norra Kvarken, Norra Bottenhavet och Ångermanälven. Restriktioner har aviserats även för Vänern. Även för hela Mälaren gäller nu restriktioner. Restriktioner innebär att endast fartyg som är byggda för att trafikera isbelagda farvatten kan få isbrytarassistans. På Mälaren assisterar inte Sjöfartsverket trafiken, men håller basrännan öppen. I Sverige införs restriktioner varje vinter, särskilt till hamnarna längs övre Norrlandskusten.

- Nu börjar isen lägga sig på Vänern. Planen är att Sjöfartsverkets arbetsfartyg Scandica kommer att ta hand om eventuella assistanser i Vänern. Ett annat av Sjöfartsverkets arbetsfartyg, Fyrbyggaren, planeras att ombaseras till Södertälje för att kunna bistå med att hålla basrännan öppen om behov skulle uppstå, säger Amund E. B. Lindberg.

Fakta om isbrytning

Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör isbrytarna en viktig funktion för att Sveriges infrastruktur ska stå sig stark.

Sjöfartsverket ser till att alla svenska hamnar kan ha öppet året runt. Sjöfartsverket bryter is till havs och assisterar, dirigerar, leder och bogserar fartyg som har problem att komma fram.

Sjöfartsverket har fem egna isbrytare: Ale, Atle, Frej, Oden och Ymer. Även Sjöfartsverkets arbetsfartyg Baltica och Scandica har isbrytarförmåga. Vid behov hyrs externa resurser i form av bland annat bogserbåtar in.

Isbrytarledningen är stationerad i Norrköping och är i tjänst dygnet runt under issäsongen.