Fakta om båtlivet

Svenskarna är ett båtintresserat folk och båtlivet är en av de största folkrörelserna. En tredjedel av landets vuxna befolkning färdas med fritidsbåt minst en gång per säsong.

Fakta om båtlivet
Fakta om båtlivet

Sverige har, med några av världens största skärgårdar och med många sjöar och kanaler, utmärkta förutsättningar för ett rikt båtliv. En levande skärgård som genom allemansrätten och strandskyddet är öppen och tillgänglig för alla, ger utmärkta förutsättningar. Att vi också har ett fritt handredskapsfiske längs våra kuster och i de stora sjöarna ger ytterligare värde för båtlivet.

I publikationen Fakta om båtlivet finns intressanta fakta för den båtintresserade som sträcker sig brett mellan sjösäkerhetsstatistik till upplevelsestatistik och redovisning av drivmedelsskatt.

Fakta om båtlivet är en årlig publikation avsedd att ge faktaunderlag så att offentlig förvaltning, näringsliv och organisationer kan planera och fatta beslut om svenskt båtliv på riktiga grunder. Sjöfartsverket har bidragit med statistik och fakta tillsammans med andra myndigheter.

Ladda ner Fakta om båtlivet i PDF format