Simmande björn i skärgård!

Klockan sju på morgonen fredagen den 26 maj var tre snickare på väg till Hindersön där de skulle reparera en vattenskada i köket hos de båda fiskarna Johnny och Kenneth Stålarm. När de närmade sig det smala sundet mellan Lappön och Hindersön fick de syn på en björn som kom simmande i sundet!

Simmande björn i skärgård!
På stranden lämnade björnen några kraftiga spårstämplar.

När björnen hörde ljudet från båtens motor vände den och simmade tillbaka till Lappön och försvann upp i skogen. På stranden lämnade den några kraftiga spårstämplar.

En diskussion om björnbesöket på öarna i Luleå skärgård har blossat upp bland stugägare och andra på Hindersön. Här är några röster från Facebook:

  • - Vill inte ha björn på Hindersön!
  • - Jag säljer stugan!
  • - Ingen vill köpa den, haha.
  • - Men fy, ingen nalle vill vi ha på ön !
  • - Hur har den tagit sig dit? Simmat? Den kanske har bott där hela tiden.
  • - Jag hörde häromåret att det fanns björn på Lappön.
  • - Hugaligen!
  • - Törs man låta barnen plocka bär i skogen?
  • - Då måste man ta en plåthink och pinne och föra oväsen, när man går i skogen.

Men bröderna Stålarm som bor året runt vid sunder mellan Hindersön och Lappön, och har sina fiskeställen nära intill, är inte oroliga.
- Nej vi är inte oroliga för att det finns en och annan björn här, varken på Lappön eller på Hindersön. Båda öarna är stora med mycket skog, och björnarna drar sig undan långt innan vi människor märker dem. Ibland händer det att vi möter älgar som kommer simmande mellan öarna. Den här gången var det en björn. Det är spännande. Och så får folk nåt att prata om…

Här följer lite information från länsstyrelsen om björn i Norrbotten.

Björn i Norrbotten

Björnen lever framför allt i skogslandet men den kan ses ända upp på kalfjället. Ursprungligen fanns det björnar över hela Sverige utom på Gotland. Arten fredades 1913 och när stammen var som minst på 1930-talet fanns det bara cirka 130 björnar, alla i den norrländska fjällvärlden. Därefter har den svenska björnstammen successivt ökat i både utbredning och antal.

Hur många björnar finns det i Norrbotten?

Björnen är mycket svår att inventera eftersom den ligger i ide och därför inte går att spåra under större delen av snöperioden. Man vet att det finns björn i stort sett i hela länet, men kunskapen om stammens täthet i olika delar av länet och länets totala antal björnar är inte särskilt god. En bedömning av forskarna år 2008 var att cirka en fjärdedel av landets björnstam då fanns i Norrbotten. Det skulle motsvara cirka 900 vuxna björnar. Under hösten 2010 genomförde Länsstyrelsen för första gången en björnspillningsinventering i länet. Det var dock svårt att få tillräcklig täckning över hela länet och att få in tillräckligt antal prover. De statistiska analyserna av resultatet gav uppskattningen att björnstammen i länet uppgår till 760 individer.

Utvecklingen av björnstammen i länet

En indikation på björnstammens utveckling kan fås av antalet björnobservationer under första älgjaktsveckan som rapporteras till Svenska Jägareförbundet, den så kallade "rovdjursobsen". Björnobsen visar under den senaste sjuårsperioden en ökning i antalet observationer i de flesta av kustkommunerna och i Tornedalen. Antalet observationer har också ökat i flera av inlandskommunerna, framför allt i Boden och Älvsbyn. I fjällkommunen är antalet observationer mer eller mindre stabilt. Flest björnar rapporteras i Jokkmokk, Kiruna, Pajala och Boden.

Rädsla för björn

Björnar är naturligt skygga och rädda för människor. På våren när björnarna vaknar är de som mest ute och rör på sig. Att i utkanten av bebyggelse vid skogskanten hitta björnspillning eller spår av björnar som varit förbi under natten är inget konstigt. Om det återkommer upprepat kan det hända att det finns något ätbart för björnen i närheten. I sådana fall kan man höra av sig till länsstyrelsen. Det kan gå att hitta eventuella kadaver, avfall, sopor med mera och åtgärda problemet. Om en björn syns dagtid i bebyggda områden där folk rör sig bör man kontakta polisen eller länsstyrelsen. Ute i skogen kan man förebygga oönskade björnmöten genom att göra ljud, exempelvis sjunga, och inte närma sig om man misstänker att det ligger ett kadaver på en plats.
Och här kan ni läsa om Lappön som ligger nära Hindersön:

Lappön

Ö i Luleå skärgård med urskogsliknande blandskogar, där man funnit många skyddsvärda arter, bland annat olika tickor. Lappön har fått sin namn efter samerna som brukade komma dit med renar under vintern.