Rekordmild vinter – men nya utmaningar för statsisbrytarna

Vid midnatt fredagen den 1 maj avslutade isbrytaren Atle årets isbrytarsäsong – en säsong som går till historien av flera anledningar. - Trots en rekordmild vinter har isbrytningen i Sverige aldrig tidigare ställts inför liknande utmaningar som i år, säger Daniel Lindblad, driftoperatör på isbrytarledningen på Sjöfartsverket.

Rekordmild vinter – men nya utmaningar för statsisbrytarna

Sjöfartsverkets isbrytare har i år endast behövt assistera trafiken till och från hamnarna i Bottenviken. Sammanlagt 132 fartyg har fått assistans genom isen, vilket är ett mycket lågt antal jämfört med tidigare år. Som jämförelse assisterades 554 fartyg under den milda isvintern 2019. För två år sedan, då Sverige senast upplevde en förhållandevis normal isvinter, assisterades 1514 fartyg. 

- Den mycket milda isvintern har inneburit fördelar för sjöfarten i form av besparingar i tid, bunker och slitage jämfört med en normal isvinter, säger Daniel Lindblad.

SMHI har konstaterat att den årliga maximala isutbredningen i Östersjöregionen aldrig varit så liten som i år. Det största istäcket uppmättes den 5 mars då totalt 37 000 km2 var istäckt, varav 17 000 km2 bestod av mycket spridd drivis. En normal isvinter är istäcket mellan 115 000 och 230 000 km2. Extremt milt och blåsigt vinterväder är förklaringen till varför säsongens istäcke inte blev större.

Ale först ut

Säsongens första isbrytarassistans genomfördes först den 28 januari då isbrytaren Ale hjälpte ett handelsfartyg genom stampisvallen som bildats öster om Luleå. Därefter turades statsisbrytarna om att tjänstgöra ute på Bottenviken.

En mild isvinter har trots den blyga isutbredningen också utmaningar eftersom isen rör sig mer och risken för ispress och oförutsedda situationer är större. Ytterligare en utmaning denna säsong stod dock inte isen för, utan coronaviruset. Från början av mars blev Sjöfartsverkets fokus att säkerställa att isbrytartjänsten skulle kunna upprätthållas under hela säsongen utifrån risken att även besättningarna skulle kunna slås ut av coronaviruset.

- Isbrytartjänstgöringen är speciell utifrån kompetenskraven på besättningen och det hade inte varit möjligt att på kort sikt lösa personalförsörjningen ombord med vikarier. Tack vare det gynnsamma isläget var bedömningen att vi behövde hålla två större isbrytare igång under resten av säsongen. Det löstes genom att isbrytaren Ymer kvarstannade på expedition och att besättningarna på isbrytarna Atle och Frej isolerades för att säkerställa att alla ombord var friska, säger Anders Dahl, chef för affärsområdet isbrytning vid Sjöfartsverket.

Stora delar av besättningen på Ymer stannade kvar ombord betydligt längre än vad som var den ursprungliga planeringen, och i kombination med isoleringen innebar det att isbrytarförmågan kunde säkras säsongen ut.

- Besättningarna har gjort ett enastående arbete under en säsong som av flera skäl inte varit lik någon annan isbrytarsäsong, säger Anders Dahl.

Arbetet inför nästa vinter igång

Förberedelserna inför nästa års isvinter har redan inletts. Fyra av de fem svenska statsisbrytarna är byggda på 1970-talet och har passerat 40-årsstrecket med råge, vilket är en ansenlig ålder för ett fartyg.

- Isbrytarna är väl omskötta men behöver årligen mycket underhåll för att vara redo för kommande säsonger. Förberedelserna och underhållsarbetet inför nästa vinter är redan igång, säger Anders Dahl.

Även under en extremt lindrig isvinter som årets så föreligger behovet av isbrytning. Sverige är beroende av att sjöfarten måste fungera året om – vilket är isbrytarnas uppdrag.

- Utan isbrytarassistans till sjöfarten skulle stora delar av den svenska basindustrin påverkas negativt under vinterhalvåret. Skogs-, pappers- och gruvindustrin hanterar så stora volymer gods att sjöfarten i praktiken är det enda transportmedlet som kan komma ifråga och transporterna måste kunna garanteras året om, säger Anders Dahl.

Isbrytarsäsongen 2019-2020 i siffror

  • Totalt antal assisterade fartyg: 132 st
  • Sammanlagd tid för assistering: 184 timmar
  • Sammanlagd distans för assistering: 1 767 nautiska mil (3 272 km)
  • Antal bogserade fartyg: 0