Vattenskotrar - ett ämne som engagerar

Störande buskörning eller fartfylld fritidssyssla? Debatten och rapporteringen om vattenskotrar har gått på högvarv under sommaren. Hur hanterar Kustbevakningen de uppmärksammade vattenskotrarna och vad säger egentligen lagen? Vi reder ut begreppen.

Vattenskotrar - ett ämne som engagerar
Vattenskotrar utanför Lövskär i Luleå.

Under våren och sommaren har Kustbevakningen fått många samtal från upprörda personer som blivit skrämda av vattenskotrar som i hög fart framförts i närheten av badplatser, hamnområden och kanaler och som orsakat oro och rädsla.

– Vi arbetar aktivt med sjötrafikövervakning i de områden där vi vet att det körs mycket vattenskoter, säger Filip Lundgren, biträdande stabschef på regionledningen i Sydväst. Förutom att kontrollera fart och vårdslöshet i sjötrafik har vi en dialog med förare och uthyrare där vi informerar om vilka regler och lagar som gäller.

Vad säger Lagen?
Vattenskotrar betraktas sjörättsligt som alla andra båtar. Det betyder att den som kör vattenskoter har lika stort ansvar som övriga sjötrafikanter att följa de regler som finns och att känna till vilka regler som gäller. Alla bestämmelser kring nykterhet, fartöverträdelser, väjningsregler och uppträdande till sjöss gäller för såväl vattenskotrar som för övriga båtar och fartyg.

Vattenskoterförordningen
I början av 1990-talet instiftades Vattenskoterförordningen som innebär att det endast är tillåtet att köra vattenskoter i farleder och i områden där länsstyrelserna beslutat om undantag. Det har visat sig att vattenskoterförordningen är svår att tillämpa. Det är nämligen oklart om den stämmer överens med EU-lagstiftningen och EU:s krav på fri rörlighet för varor och tjänster. Därför har Kustbevakningen i samråd med Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten beslutat att tills vidare inte rapportera vattenskoterförare för brott mot vattenskoterförordningen.

Vad säger siffrorna?
På grund av fint väder och ett ökat antal kontroller har antalet fartsyndare i år ökat jämfört med ifjol men Kustbevakningen för ingen särskild statistik över båttyper.

– Det går därför inte heller att se om vattenskotrarna står för en större andel av vårdslöshet eller fartöverträdelser, förklarar Filip Lundgren. När det gäller olyckor med fritidsbåtar så är det Transportstyrelsen som svarar för statistiken. Flera allvarliga olyckor med vattenskotrar har uppmärksammats av media de senaste åren men de är inte överrepresenterade i statistiken och det är svårt att se en tydlig trend när det gäller vattenskoterolyckor med dödligt utfall.

Vattenskotrar i Kustbevakningen
Kustbevakningen använder sig sedan många år tillbaka av vattenskotrar. Skotrarna är effektiva och viktiga arbetsredskap som används vid både sjöräddningar och övervakning, till exempel i områden där det finns fartbegränsning, eller i grunda områden.

För att få köra vattenskoter i Kustbevakningen krävs en obligatorisk vattenskoterutbildning som varvar teori med praktik. I utbildningen lär man sig bland annat att manövrera och hantera vattenskotern vid höga hastigheter och i öppet hav.

– Utbildning är alltid bra och vi ser positivt på att man har bra kännedom om sin vattenskoter och det område man färdas i, säger Filip Lundgren. Det krävs både mognad och kunskap för att framföra dessa maskiner på ett säkert sätt. Därför vore någon form av kompetenskrav bra. Vi inväntar nu en eventuell utredning från regeringen på hur ett förarbevis för fritidsbåtar skulle1 kunna utformas.

Trots att många störs av bullret från vattenskotrarna så kan hästkrafterna spela en livsavgörande roll enligt Filip Lundgren.

– När vi får ett sjöräddningslarm är tiden oftast avgörande och tack vare vattenskoterns hastighet kan vi snabbt komma på plats för att rädda liv.