Alarmerande ökning av båtmotorstölder

Båtmotorstölderna i landet fortsätter att öka och det skedde 57 % fler stölder under början av 2017 jämfört med samma period förra året enligt Larmtjänst. Båtförsäkringsspecialisten Svedea ser detta som alarmerande och menar att det behövs en lagändring för att komma till rätta med stölderna – annars finns risk att båtägarna överger båtlivet.

Alarmerande ökning av båtmotorstölder

Stölder av båtmotorer är ett växande problem och ökningen från förra året är alarmerande. Enligt siffror från Larmtjänst var stölderna 57 % fler första kvartalet jämfört med samma period förra året. Ingen minskning har heller setts under andra kvartalet. 

Det är främst internationella stöldligor som ligger bakom stölderna och det gör det svårt för de enskilda båtägarna att skydda sig. Att låsa in motorn är det bästa, något som dock är besvärligt sommartid när båten används. Enligt Svedea behöver ett större grepp tas för att komma till rätta med stölderna.

– Vi tror att enda sättet att komma till rätta med det här är lagändringar – idag är det inte olagligt att föra ut stöldgods ur landet. Och det är inte heller tillåtet för Tullen att kontrollera utförsel av misstänkt stöldgods. Vi har tillsammans med ett antal aktörer uppvaktat politiker för att diskutera frågan och hoppas att det på sikt kan leda till en förändring, säger Göran Södergren, produktchef för båtförsäkring på Svedea.

Fortsätter båtmotorstölderna att öka på det här sättet kommer det på sikt att leda till betydligt högre försäkringspremier för utombordare. Något som missgynnar såväl konsumenter som aktörer i båtbranschen.

– Om man inte får stopp på den skenande ökningen av stölderna av utombordsmotorer finns det stor risk att folk väljer bort båtlivet. Att ha båten på verkstad varje år istället för att vara ute i skärgården och till det ökade försäkringskostnader kan få många att satsa på andra fritidsintressen istället, säger Göran Södergren.