Årlig inspektion - Varför det är så viktigt!

Uppblåsbara räddningsvästar behöver inspekteras oavsett om de varit använda eller inte. Utan årlig inspektion kan den uppblåsbara räddningsvästen sluta att fungera! Följ instruktionerna från din leverantör för att utföra en egen förenklad årlig inspektion. Är du osäker på hur du ska utföra kontrollen bör du vända dig till någon auktoriserad servicestation som kan utföra en fullständig inspektion.

Årlig inspektion - Varför det är så viktigt!
Årlig inspektion av den uppblåsbara räddningsvästar

Allmänt:

Uppblåsbara räddningsvästar har en uppblåsningsventil kopplad till en lufttät lunga. Denna ventil har antingen manuell eller automatisk funktion. Vid manuell uppblåsning drar man ned dragsnöret på räddningsvästens högra sida med ett ryck. Gasuppblåsningen startar omedelbart att fylla lungan. Vid automatisk uppblåsning behöver man inte göra någonting. Uppblåsningen startar automatiskt efter ca tre sekunder i vattnet. De flesta räddningsvästar med automatisk uppblåsning har även en manuell uppblåsningsbackup samt en munventil som du använder om du vill blåsa upp räddningsvästen med munnen. Räddningsvästen töms på luft via munventilen. Drivgasen i de flesta gaspatronerna är ofarlig koldioxid av livsmedelskvalitet. Obs! Efter att räddningsvästen varit gasuppblåst måste den laddas om. I västen finns markering om vilken återuppladdningssats som skall användas. Instruktion för återuppladdning finns tillhands i leverantörens återuppladdningskit.

Säkring av gaspatronen:

De flesta uppblåsbara västar är försedda med en säkring av gaspatronen som förhindrar att den kan lossa.

Inför användning:

1. Varje gång du tar på dig din uppblåsbara räddningsväst bör följande kontrolleras: UML-5 automatventil Mini Manual manuell ventil Pro Sensor MK2 automatventil Pro Sensor MK2 manuell ventil 2. Kontrollera säkerhetsstift och cartridge/capsule. Vid automatutförande: Kontrollera att båda säkerhetsstiften sitter på plats samt att indikatorerna visar grönt. Visar någon indikator rött och/eller gaspatronen är perforerad måste räddningsvästen återuppladdas. Följ noggrant instruktionen i leverantörens återuppladdningskit. Kontrollera att cartridge/ capsule ej är för gammal. Ventilen visar inte om utbytesdatumet på cartridge/ capsule har passerats. Vid manuellt utförande: Kontrollera att säkerhetsstiftet sitter på plats/att indikatorn visar grönt. Visar indikator rött är gaspatronen perforerad och måste bytas ut. Följ noggrant instruktionen från leverantörens återuppladdningskit. Kontrollera gaspatronen Skruva loss gaspatronen (motsols) och kontrollera att den inte är perforerad. Skruva tillbaka den operforerade gaspatronen (medsols) för hand. Perforerad gaspatron är förbrukad och måste bytas.

1. Kontrollera säkerhetsstift och cartridge/capsule
a) Vid automatutförande: Kontrollera att båda säkerhetsstiften sitter på plats samt att indikatorerna visar grönt. Visar någon indikator rött och/eller gaspatronen är perforerad måste räddningsvästen återuppladdas. Följ noggrant instruktionen för leverantörens återuppladdningskit. Kontrollera att cartridge/ capsule ej är för gammal. Ventilen visar inte om utbytesdatumet på cartridge/ capsule har passerats.

b) Vid manuellt utförande: Kontrollera att säkerhetsstiftet sitter på plats/att indikatorn visar grönt. Visar indikator rött är gaspatronen perforerad och måste bytas ut. Följ noggrant instruktionen för leverantörens återuppladdningskit.

3. Kontrollera att dragsnöret löper fritt och kan nås utan att du behöver öppna västen.

Fem tips för att testa din uppblåsbara väst inför säsongen!

  1. Se till att cartridge och kolsyrepatron är ordentligt iskruvade.
  2. Kolla datum på cartridgen(utlösaren)
  3. Väg kolsyrepatronen för att säkerställa att kolsyran är kvar.(det står totalvikt ingraverad)
  4. Kolla att spänne, ytterfodral och grenband är intakt.
  5. Blås upp västen för att se att lungan ej läcker.