Stort beslag av olagliga nät i Kalix och Haparanda skärgård

Länsstyrelsens fisketillsyn beslagtog i maj en stor mängd olagliga nät på olika platser i Kalix och västra Haparanda skärgård. Den totala nätlängden uppgick till cirka 1000 meter. Näten innehöll bland annat havsöring och sik men också en drunknad sälkut.

Stort beslag av olagliga nät i Kalix och Haparanda skärgård
Foto: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Länsstyrelsens fisketillsyn resulterade i maj i beslag av totalt 27 nät på nio olika platser i Kalix och Haparanda västra skärgård. Näten var olagligt utlagda innanför sjökortets 3-meterslinje och samtliga saknade giltig märkning. Vissa av näten var extra långa och den totala nätlängden var ungefär 1000 meter.

—Det här är ett av de större redskapsbeslag vi har gjort. Under föregående veckans tillsyn var det väldigt lite aktivitet i skärgården och inga redskap låg ute men detta visar att vårfisket startat på allvar, säger Dan Blomkvist på Länsstyrelsen i Norrbotten.

Vissa av näten var nyligt utlagda och innehöll ingen fisk. Andra nät hade legat ute en tid och innehöll stora mängder av exempelvis abborre och mört. Det fanns också en öring och ett 30-tal sikar i varierande storlek i näten. I ett av näten fanns också en drunknad sälkut.

Fisk som fångas på nät skadas ofta svårt och de är därför sällan möjliga att återutsätta. Öringen är speciellt känslig och dör ofta snart efter att den fastnat i nätet. Nätfiske kan också vara problematiskt eftersom det är en icke-selektiv fiskemetod vilket innebär att den fångar alla fiskarter utan urskiljning om bara deras storlek stämmer någorlunda väl överens med nätmaskornas storlek.
Det förekommer också att dykande sjöfåglar eller som i detta fall, små sälkutar går fast och drunknar.


Foto: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Sedan hösten 2006 är det förbjudet att lägga nät på grundare vatten än tre meter enligt gällande sjökort, under våren (1 april – 10 juni) och under hösten
(1 oktober – 31 december).
De skärpta reglerna för nätfisket har kommit till främst för att skydda den utrotningshotade havsöringen men skyddar även arter som till exempel harren som leker på grunt vatten på våren.