Sjösättning av Luleås nya arbetsbåt

Luleås nya arbetsbåt NORD är sjösatt i Karleby Finland 22 oktober och väntas anlända Luleå den 30-31 oktober beroende på väder.

Sjösättning av Luleås nya arbetsbåt

Kommunens dagliga arbete med drift, underhåll och utveckling av Luleå skärgård kommer arbetsbåten Labyrint som då har tjänat Luleå Skärgård i 24 år att ersättas av en ny effektivare arbetsbåt. Den nya arbetsbåten kommer att bidra till en bättre arbetsmiljö och möjliggör för fler underhålls- och utvecklingsarbeten i skärgården.

Den nya båten NORD är modernare och tar en högre kapacitet än Labyrint när kommunen tex arbetar med avfallshantering i skärgården.

Den 24 oktober har testkörningar genomförts med gott resultat, även dessa vid varvet Kewatec boats i Kareleby Finland. Nord beräknas ankomma Luleå den 30-31 oktober. Då tar ytterligger tester och intrimningar vid.

Nord kommer påbörja sin tjänstgöring i Luleå våren 2020, då går kommunens nuvarande arbetsbåt trotjänaren Labyrint i pension.