Isbrytarna i fokus på Norrlandsseminarium

Onsdagen den 5 maj genomförde Norrbottens Handelskammare sitt årliga seminarium ”Framtidens sjöfart”. Fokus var på verkställighet, men samtalen handlade mest om samarbete och behovet av nya isbrytare.

Isbrytarna i fokus på Norrlandsseminarium
Foto: Patrik Nilsson

Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén deltog som gäst på seminariet och berättade om det viktiga arbetet med överflyttning och vad som krävs för att mer gods ska transporteras på sjön. Bland annat lyfte hon att Sjöfartsverket har flera pågående farledsprojekt som kommer att öka möjligheterna för mer sjöfart.

Det viktigaste för att överflyttning ska kunna ske är samarbete och digitalisering. Samarbete i form av att se helheten i logistikkedjorna och att vi tillsammans behöver se över hur varor och personer transporteras. Den pågående digitaliseringen är nästa stora steg för sjöfarten. Det handlar om PortActivity App som införts på vissa håll där redare, hamnar och andra aktörer kan följa transporterna och aktiviteterna i hamnen i realtid. Det handlar också om EMSWe där Sjöfartsverket är inblandade, men också om framtida sjökort och digitala/smarta anlöp.

På seminariet deltog även Anders Dahl som är isbrytarchef på Sjöfartsverket. Han berättade om utmaningarna inom verksamheten och behovet av att förnya isbrytarflottan. Arbetet med designen på de nya isbrytarna är på gång och delrapporten säger att det är en bra konstruktion som motsvarar Sjöfartsverkets kravbild. Dessutom visar det sig att kostnaden är något lägre jämfört med vad Sjöfartsverket tidigare trott. Det beror på smarta lösningar och nya innovationer.

Pia Berglund, regeringens utsedda nationella samordnare av inrikes- och närsjöfart, pratade om vikten av överflyttning, liksom Anders Hermansson, vice VD på Svensk Sjöfart, som lyfte branschens syn på framtiden. Svensk Sjöfart lyfter fram fem krav som de prioriterar, varav de två första handlar om Sjöfartsverket – nämligen att finansieringen av både investeringen och driften av nya isbrytare måste komma snart samt att Sjöfartsverket behöver ökade anslag.

Se seminariet i efterhand på Facebook