Världens modernaste bogserbåt förbereder sig för Malmporten

Tisdagen den 20 augusti döps världens mest moderna bogserbåt som har både isbrytande egenskaper och hybriddrift. Med Vilja växlar hamnen upp redan nu för att möta framtida behov i farledsprojektet Malmporten.

Världens modernaste bogserbåt förbereder sig för Malmporten
Världens modernaste bogserbåt förbereder sig för Malmporten

-Vad jag vet finns ingen motsvarighet i dag till Vilja, säger Henrik Vuorinen, VD för Luleå Hamn AB.

Dopet förrättas genom att is, i form av en flaska, slås mot skrovet inför 100-talet specialinbjudna gäster och samarbetspartners. Den alternativa lösningen har dubbla symbolvärden.

- Dels får Vilja isbrytande egenskaper som kommer väl till pass vintertid främst i hamnen. Kapaciteten är en meter tjock fast is i tre knops fart, säger Henrik Vuorinen och fortsätter:

- Dels för att Vilja är miljövänlig, och i detta fall behöver vi inte behöver bekymra oss över hanteringen av krossat glas som faller ned i vattnet.

Bogserbåten är av ASD-typ, Asimut Stern Drive, som innebär snabbare, säkrare och effektivare assistans i jämförelse med en konventionell bogserbåt. Med denna båttyp kan propelleraggregaten rotera 360 grader runt sin egen axel och på så sätt blir båten mer lättmanövrerad.

Det är en av förutsättningarna som behövs för dagens största båtar och som även behövs när farledsprojekt Malmporten förverkligas. Då kan ännu större fartyg gå in, lastkapaciteten tredubblas mot i dag, bränsleförbrukning, utsläpp och fraktkostnader sjunker med vardera 40 procent.

Treårigt projekt i hamn

Vilja kom från det spanska varvet till Luleå hamn den 4 juli och då avslutades också bogserbåtsprojektet som pågått i tre år från idéstadium via ritbordet till produktion.

Hon har redan bekänt färg och överträffat alla förväntningar.

-Vilja är tyst, säker, lugn men ändå rapp i rörelsen trots storleken. En otroligt fin båt. Hybriddriften är helt makalös. Bogserbåten blir i princip ljudlös och på så sätt kan vi spara in mycket bränsle och utsläpp, fortsätter Henrik Vuorinen.

Fakta:

Fartygstyp: Bogserbåt med isbrytande egenskaper.
Framdrift: Hybriddrift med el eller diesel, alternativt en kombination av dessa.
Historisk: Döps till namnet Vilja den 20 augusti 13.00. 100-talet personer inbjudna.
Modell: Tundra 3600.
Varv: Astilleros Gondan, Spanien. Designad av Robert Allan, Vancouver, Canada. Personalen på Luleås bogserbåtar har deltagit i utformningen.
Storlek: 36 x 13 meter.
Kostnad: Cirka 160 miljoner kronor.
Dragkraft: Cirka 100 ton kontinuerligt, mätt i Bollard Pull. Måttet fås genom att spänna en tross från aktern på båten och fästa trossens ände i en pollare på land. Luleås tidigare största bogserbåt, Viscaria, har en dragkraft på 62 ton.