Transportstyrelsen misslyckas med att ta ett helhetsgrepp om buskörningen på vattnet

1 october lämnade Transportstyrelsen sitt förslag till regeringen med krav på förarbevis enbart för vattenskotrar. Transportstyrelsen misslyckas med att ta ett helhetsgrepp och att införa krav på förarbevis för alla snabbgående båtar, något som Transportstyrelsen själva föreslog i ett remissvar 2016.

Transportstyrelsen misslyckas med att ta ett helhetsgrepp om buskörningen på vattnet
Transportstyrelsen missar helhetsgrepp om snabba båtar, endast vattenskoter ska kräva särskild kompetens enligt myndigheten.

Båtorganisationerna Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben och Svenska Seglarförbundet med tillsammans drygt 300 000 medlemmar, sköter sedan 1985 samtliga certifikat och behörigheter kopplat mot fritidsbåtar genom Nämnden för båtlivsutbildning (NFB). Genom att kräva förarbevis från NFB för samtliga båtar som kan gå snabbare än 35 knop, istället för ett helt nytt förarbevis endast för vattenskoter, kan utbildning och prov att komma igång redan nu och gälla 2021. Med Transportstyrelsens förslag får vi vänta minst till sommaren 2022.

Transportstyrelsens förslag tar inte ett helhetsgrepp på buskörandet på sjön. I år har vattenskotrar uppmärksammats där en del körs vårdslöst, med fara för andras och egnas liv och hälsa. Transportstyrelsens försök till definition av vattenskoter går lätt att runda och nästa år kanske det kommer andra farkoster, med stora motorer som väcker samma upprördhet på grund av buskörning på sjön. Då måste lagstiftarna göra om proceduren. Vårt förslag är enkelt, låt alla båtar och farkoster på sjön som kan köras över 35 knop omfattas av krav på förarbevis.

Vi är beredda att även sköta utfärdande av förarbevis för vattenskoter och snabba fritidsbåtar. Vi båtorganisationer har i snart 40 år tagit ansvaret för samtliga certifikat och behörigheter kopplat mot fritidsbåtar. Detta gör vi tillsammans med Transportstyrelsen genom NFB. Den grundläggande nautiska behörigheten utgörs av förarintyg vilket över 500 000 svenskar idag innehar. Genom att delegera uppdraget till NFB och därmed använda befintligt behörighetssystem skulle regeringen kunna ha ett obligatoriskt förarbevis på plats till sommaren 2021, istället för 1 januari 2022. Det innebär att vi kommer få minst en sommar till med buskörningar och olyckor. Varför vänta så länge?

I ett upprop till regeringen har de tre stora båtorganisationerna under sommaren tillsammans sagt att man vill se ett helhetsgrepp av lagstiftarna. Det är våra drygt 300 000 medlemmar som vistas på sjön och som drabbas av buller, svall och olyckor som buskörningar med båtar och vattenskotrar orsakar.

2016 tillsatte regeringen en utredning om obligatoriskt förarbevis på vattenskoter (Dnr N2014/03447/MTR) som Transportstyrelsen ställt sig positiv till. Transportstyrelsen sade då i sitt remissvar att man är av uppfattningen att hela segmentet av snabbgående fritidsbåtar bör omfattas av allmänt förarbevis/båtkörkort.