Nu bildas nya naturreservat i Norrbotten

Fyra nya naturreservat har bildats runt om i länet och ytterligare två har utvidgats. Därmed skyddas alltifrån värdefulla kustmiljöer till genuina urskogar i inlandet. Naturreservaten bidrar till bevarandet av den biologiska mångfalden för kommande generationer. Flera av dem är också utmärkta val för naturupplevelser och utflykter för både norrbottningar och besökare i länet.

Nu bildas nya naturreservat i Norrbotten
Sandstrand och tallskog i Storsanden på Långön i Luleå skärgård. Foto: Länsstyrelsen

- Vart och en av dessa nytillskott i reservatsfamiljen är värdefulla natur- och urskogsområden. De bidrar till bevarandet av vår gemensamma natur och alla arter som bor där, säger Per-Anders Jonsson, chef på Länsstyrelsens Naturskyddsenhet.


Tallar i Storsanden. Foto: Länsstyrelsen

Barrskog och stränder på Långön

En av nykomlingarna är reservatet Storsanden som ligger på Långön i Luleå skärgård. Skogen i reservatet utgör den sista resten av äldre barrskog som finns kvar på ön. Reservatet bjuder på vandringsvänliga gammelskogar av olika slag. Här blandas gamla tallskogar, där de äldsta träden når 300 år, med gammal granskog där marken täcks av olika ormbunkar och grova jätteaspar plötsligt visar sig. För badälskaren finns en gästvänlig sandstrand med långgrund sandbotten.

Gammelskog i Illok. Foto: Länsstyrelsen

Gammelskog i Illoks kuperade landskap

Längre inåt landet, ca 3 kilometer öster om Kåbdalis, ligger Illok. Här möts du av ett flertal småmyrar, tjärnar och sjöar som ligger inbäddade i ett kuperat ås- och backlandskap som isen lämnat efter sig, ett så kallat dödislandskap. Åsarnas ryggar pryds av riktig gammelskog där träden draperas av hänglav och uppnår imponerande åldrar, upp emot 300 år. Här kan du både stöta på den sällsynta tretåiga hackspetten och besökas av den nyfikna lavskrikan på din fikapaus.

Förutom Storsanden och Illok har ytterligare två nya reservat bildats och två utvidgats.