Stora Hamnskär i Haparanda skärgård

Stora Hamnskär ligger i de nordligaste delarna av Sveriges skärgård där landhöjningen och havets påverkan ger en dynamik som ger en särpräglad flora och fauna. Även geologin i området är av intresse. Ön har en rik förekomst av arten Strandviva (Primula nutans). Delar av ön ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddad natur, Natura 2000.

Stora Hamnskär i Haparanda skärgård
Stora Hamnskär i Haparanda skärgård

Gästhamnen i Stora Hamnskär

Förtöjning: Naturhamn
Hamndjup: 3,5 meter
Hamnservice
GPS-koordinater (lat, lon):
65.703977, 24.111729

Inseglings-beskrivning
Den östra viken på Hamnskär utgör en bra natthamn för alla vindar utom vid ostliga. Vid passage genom sundet mellan Hamnskär och Kataja bör du inte hålla dig öster om mittlinjen då det markerade grundet på sjökortet ligger något längre ut än vad sjökortet visar.
Nordöstra udden har en fin badstrand. Du kan ankra öster om badstranden.

Näset mellan Stora Hamnskär och halvön Prokko består till stor del av strandäng med en flora som indikerar viss kalkpåverkan. I övrigt består området av torr rished med en, rönn och al samt lövbård mot vattnet. Visst inslag av barrtäd finns i området.
Inom området finns lämningar efter äldre tiders fiske i form av bl.a. tomtningar.