Återkallande av Regatta uppblåsbara flytvästar

Viktig säkerhetsinformation: Då det föreligger en allvarlig säkerhetsrisk där gaspatronen på uppblåsbara flytvästar av misstag kan gänga ur sig och därmed inte blåsa upp flytvästen, har det svenska Konsumentverket i en skrivelse gått ut med att alla uppblåsbara räddningsvästar skall förses med en extra säkring för att förhindra att så sker. I enlighet med EU-kommissionens beslut (EU) 2019/1217

Återkallande av Regatta uppblåsbara flytvästar

Mer information finns hos Arbetsmiljöverket

UML som tillverkar utlösningsmekanismer för uppblåsbara räddningsvästar, också för Regatta, har utvecklat en säkring som kan eftermonteras på västar tillverkade före 2020. Nya västar från 2020 har denna säkring som standard. Produktionsdatum finner du på en lapp på västens insida.

Återkallandet gäller följande modeller, tillverkade före år 2020:

  • AquaSafe / AquaSafe Junior
  • AquaSafe Elite
  • NorthSafe
  • ChildSafe
  • WestSafe
  • FeelSafe

Denna ändring eliminerar INTE behovet av att regelbundet kontrollera sin räddningsväst vad gäller yttre skador, utgångsdatum på tabletten och att remmarna är hela och fungerar.

För att skicka in din flytväst för säkring hos Regattas servicecenter i Sverige: AB Poly-Produkter, Hobergsvägen 2, 447 37 Vårgårda, så fyll i formuläret på sidan: https://www.poly.se/batliv/aterkallning-av-regatta-uppblasbara-flytvastar/ där finns också mer info om hur man går till väga.

Regatta - Norwegian Lifeguard

Ålesund, 18.mai 2020.