Kalix yttre skärgård

Naturreservatet omfattar 21 öar i den yttre delen av Kalix skärgård. Flera av dem har en rik flora och många är värdefulla fågellokaler med bland annat labb.

Kalix yttre skärgård

Det finns forn- och kulturlämningar på ön Halsögrundet efter ett forna fiskeläge i form av bland annat båtlänningar, husgrunder, och gistgårdar – stenrösen där torkställningar för näten stod. På Västra Gräddmanhällan finns en lämning av en kompassros.

Öarna i naturreservatet Kalix yttre skärgård varierar i storlek från 0,005 kvadratkilometer till 0,13 kvadratkilometer. De flesta öar består av låglänt moränmark med ett fåtal träd, men det finns också renspolade hällar och klapperfält.

Naturreservatet har ett rikt fågelliv med arter som silltrut, havstrut, fiskmås, fisk- och silvertärna. Endast två av öarna är bebyggda, med fritidsstugor. Kalix yttre skärgård är en fristad för många av skärgårdens växter och djur.

Fakta:

  • Bildat år: 1997
  • Storlek: 91,8 kvadratkilometer
  • Förvaltare: Länsstyrelsen
  • Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit:

Kalix yttre skärgård är ett långsträckt i öst-västlig riktning. De västligaste delarna ligger cirka 5 kilometer söder om Storön och de östligaste delarna ligger cirka 1 mil söder om Säivisnäs.

Föreskrifter:

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i enlighet med gällande lagar

Särskilda regler gäller för jakten i naturreservatet, det kan du läsa mer om i reservatsbeslutet. Det är inte tillåtet köra snöskoter på öarna eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

På ön Kusen råder landstigningsförbud mellan 1 maj och 31 juli. Det är även förbjudet att uppehålla sig inom 200 meter från ön.