Jävre Sandön i Piteå skärgård

En stor ö i Piteås södra skärgård som lockar med bad, skogspromenader och historiska lämningar i överflöd. Synnerligen lämplig för bad är en långgrund strand med en härlig sandglänta innanför på den västra sida samt Fårviken i norr. Fårviken är tack vare sitt djup tillgänglig för större båtar.

Jävre Sandön i Piteå skärgård
Jävre Sandön i Piteå skärgård

Gästhamnen på Jävre Sandön

Förtöjning: Naturhamn
Hamndjup: 
Hamnplatser:
Hamnservice
GPS-koordinater (lat, lon):
65.10222, 21.565626

Insegling: Fårviken i norr är tack vare sitt djup tillgänglig för större båtar. Fårviken - en naturlig hamn med ett djup man bara kunde drömma om.

Det finns ett stort antal lämningar efter det säl-, lax- och strömmingsfiske som pågått i flera århundraden. Ett
exempel är fiskeläget på Ljusörudden med närliggande labyrint från 1890-talet. Det finns också lämningar som
är betydligt äldre.

Jävre Sandön kan, tillsammans med Stor-Räbben, vara en av de öar som först av alla Bottenvikens öar utsmyckades
med labyrinter. Eftersom öarna tidigt höjde sig ur havet och traditionen att lägga labyrinter kom från söder är det rimligt att göra detta antagande. 10 meter över havet och
550 meter nordväst om Skagsudde ligger en labyrint på klappersten. Labyrinter som ligger på denna höjd eller högre kan ge ledtrådar om var fiskelägen var belägna före 1500-talet.

Tillgänglighet/ Inseglingsinformation
Fårviken - en naturlig hamn med ett djup man bara kunde drömma om.

Bebyggelse
Gammalt fiskeläge

Sevärdheter
Gammalt fiskeläge (oklart om det används).  Fornlämningar 12 st.

Labyrinter:

  • 3 m ö. h. en labyrint på klappersten, 320 m NV om Skagsudden och 130m N om S stranden, 10 vallar. Kallas Trinteborg.
  • En labyrint på sandplage vid fiskeläget på Ljusörudden. Vinkeltyp med 12 vallar. Anlagd av fiskare 1890.
  • 10 m ö. h. En labyrint på klappersten, 10 m från röse, 550 NV om Skagsuddde och 200 N om Strand. 2 primitiva husgrunder finns 100 meter bort. Mest troligt från medeltiden.
  • Mindre, labyrintliknade spiralformad stensättning på plant berg, 480 m S om den lilla viken som ligger omedelbart Ö om Ralesudden, 650 Ö om Fårviken. Sägs vara anlagd så sent som 1967 men enl. Åkerstöms rapport 1927 kan vara ganska gammal.

Namnet på ön
Pitemålet ”Jivär sandojn”

Skröna/myter
F.d kronoägd numer privatägd.