För sent, för dyrt, för krångligt: regeringens förarbevis för vattenskoter

Regeringen lägger idag fram sin omdiskuterade proposition om förarbevis för vattenskoter. Svenska Båtunionen har från början varit positiva till ett utbildnings- och behörighetskrav för snabba båtar, men regeringens förslag har dels sinkat införandet, dels avviker det från utbildningssystemet som sedan 1985 finns för fritidsbåtar.

För sent, för dyrt, för krångligt: regeringens förarbevis för vattenskoter

Sedan 1985 har utbildning och prov för fritidsbåtar samordnats genom Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) som består av Transportstyrelsen och båtlivets organisationer tillsammans. Nu föreslår regeringen ett helt nytt system där endast företag som har köpt ett dyrt godkännande av Transportstyrelsen, ensamma ska få ordna utbildning och examinera förare av vattenskoter.

Det råder inga tvivel om att vattenskoter är en båttyp som är här för att stanna. Den är en möjlighet till insteg i båtlivet för många unga och andra människor som inte av tradition har koppling till vattenburet friluftsliv. Det är också ett energieffektivt sätt att sköta snabba persontransporter i skärgårdar, längs våra kuster och i våra sjöar.

Dyrt och otillgängligt
Det finns en stor risk att förarbevis för vattenskoter blir något som endast välbeställda i landets tätbefolkade delar kommer att kunna ta. De företag som nu får monopol på utbildningen genomför den sannolikt där det är kommersiellt gångbart, det vill säga i storstadsregionerna. Det nya förarbeviset kommer också att bli riktigt dyrt. De kurser som företagen idag erbjuder och som de påstår motsvarar förarbevis för vattenskoter kostar runt 9 000 kr. Det kan jämföras med kostnaden för att ta ett körkort för bil, som ligger på ca 5500 kr om du övningskör privat.

- Det är välkommet med ökad kompetens på sjön, men det är helt orimligt att det ska bli betydligt dyrare och mindre tillgängligt att ta förarbevis för vattenskoter jämfört med körkort för personbil, säger Hans Öhlund, vice ordförande Svenska Båtunionen.

    I regeringens förslag till förarbevis för vattenskoter finns inte någon möjlighet till att övningsköra, utanför de av Transportstyrelsen godkända företagen.

    Förarintyg för fritidsbåt finns, kompetenskravet hade redan kunnat vara infört
    Det svenska utbildningssystemet för båtlivet genom NFB har bidragit till att vi har världens säkraste båtliv, trots över 800 000 fritidsbåtar i landet. Genom NFB finns det idag redan 14 olika intyg med såväl nationell som internationell validering. Ett av dessa är Förarintyg för fritidsbåt. Regeringen föreslår att de som nu har detta intyg, eller högre behörighet, under en övergångsperiod ska kunna få det utbytt mot ett förarbevis för vattenskoter. Hade regeringen istället accepterat Förarintyg för fritidsbåt som likvärdigt med förarbevis för vattenskoter tills vidare, hade också reglerna kunnat vara på plats redan till sommaren 2021. Nu försenar istället regeringen införandet till tidigast sommaren 2022.

    Förarintyg för fritidsbåt har ett större teoretiskt innehåll än vad förarbevis för vattenskoter föreslås att ha. Skillnaden är att Förarintyg för fritidsbåt kan läsas in som studiecirkel i ett studieförbund eller i en ideell förening, men prövas av auktoriserad provförrättare.

    Problemen som många upplever med vattenskoter är störningar och vårdslöst framförande. Det beteendet är dels redan straffbart enligt Sjölagen, dels är det en fråga om teoretisk förståelse och hänsyn hos föraren. Behovet av utbildning är framförallt teoretiskt och skulle väl uppfyllas med det redan befintliga Förarintyg för fritidsbåt med endast små justeringar.