Isförhållanden i Bottenvikens skärgårdar

Nu är kylan här og i norra Bottenvikens inre vikar är det nu 5-10 cm jämn is. Därutanför samt i övriga skärgården är det nyis.

Isförhållanden i Bottenvikens skärgårdar

I fjol var det dåliga isar som satte stopp för isvägarna till Hindersön, Långön och Storbrändön i Luleå skärgård. Isarna var porösa och av dåligt kvalitet. Det så lovande ut men mycket snö kom i januari. Isvägen till Junkön var den enda som var öppen. Ö-borna var tidigt ute och vattnade isen som gjorde den farbar. 
I år kom kylan tidligt och kylan ser ut till att hålla sig ett bra tag framöver. Nu får vi hoppas på lite snöfall så att isen får bygga sig. 

Vi fick en prat med Johnny Stålarm på Hindersön och jag frågade hur isläget var där ute.
- Utanför Hindersön är det 6-7 cm porös is och när jag åkte hem från fastlandet med svävaren bröt isen enkelte ställen. Men det är länge sen isen har lagt sig så tidligt som i november. Hoppas på skoterled nu i december som i såfall är flera veckor tidigare än i fjol då leden var farbar 7 januari. I 2010 var skoterleden öppen 18 november och isvägen 13 december!

Nu har det kommit snö som har lagt sig på isen. Före snöfallet var havstemperaturen 1,5 grader (VIVA) på Strömören och nu efter snöfallet är det 2,5 grader. Snön isolerar och vi får hoppas på vind som kan bidra till att lite av snön blåser bort eller packas samman.

 

Iskartan från SMHI

Isläget är något som upptar oss som färdas i skärgården och på isen. Man vil jo ut till sina stugor eller kanske hyra några av uthyrningsstugorna som är vinteröppna. SMHI:s iskarta visar isens utredning i skärgården och på havet. SMHI uppdaterar sina iskartor varje dag. Kartorna hjälper sjöfarten att planera sina rutter men används även av allmänheten för att få en bild av det aktuella isläget.

Gör alltid en egen bedömning av isen där du befinner dig om du tänker ge dig ut på den. Se till att vara beredd med kunskap, utrustning och sällskap. Tänk också på att havsis, som innehåller salt, har en annan karaktär och bärighet jämfört med is på sjöar.

Is bildas på olika sätt och det förekommer flera typer av is till havs. Istyper och färgskala visas i enlighet med internationella riktlinjer uppsatta av Meteorologiska världsorganisationen (WMO).

Isen analyseras och sammanställs av en isexpert från de senast tillgängliga observationerna och satellitbilderna. Tillgängligheten och kvalitén på underlaget varierar från dag till dag. Kartan visar en översiktlig analys och isen kan se helt annorlunda ut lokalt eftersom fler faktorer påverkar isen på lokal skala. Fartygsrännor kan brytas upp i stort sett överallt och information om detta saknas i iskartan.

 

Isläget och vintertid i Bottenviken

Här kan du se isens tjucklek och följa isläget (PDF dok)-»

Isvägar i Luleå-»

Skoterleder i Bottenviken-»

Vinter i Bottenviken-»

Hjälp till att förbättra iskartan

Är du ute på isen i vinter? Nu kan du bidra till en bättre iskarta genom att rapportera istjockleken där du är.

Skicka in dina isobservationer-»