Kalix är bäst i Norrbotten

Undersökningen Sveriges friluftskommun har i år genomförts för trettonde gången. Kalix kommun placerade sig på en fjärdeplats bland landets kommuner i år och är bäst i länet.

Kalix är bäst i Norrbotten
Årets enkät har besvarats av 212 kommuner.

På andra plats i Norrbottens län kom Jokkmokk och på tredje plats Luleå. Övertorneå kommun har förbättrat sitt resultat mest i länet med 28 procent de tre senaste åren. Resultatet och vinnarna presenterades idag på Sveriges Fritids- och kulturchefers årskonferens i Växjö.
Trollhättan Stad utsågs till vinnare av Sveriges friluftskommun 2022 och Årets förbättrare blev Älmhult.

Priset Sveriges friluftskommun delas ut av Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och kulturchefers förening. Utmärkelserna utgår från en undersökning bland kommunerna. Frågorna omfattar tre områden: kommunens planer för friluftsliv, information och samarbete, samt aktiviteter och insatser.

Årets enkät har besvarats av 212 kommuner och flertalet av dem har i årets undersökning förbättrat sig poängmässigt. Cirka 70 procent av dem planerar att höja ambitionsnivån i friluftsarbetet de kommande tre åren.

— Kommunerna har en viktig roll i friluftslivsarbetet. Många kommuner har arbetat brett och aktivt med friluftslivsfrågorna under både Friluftslivets år och pandemin. Vi tror att trenden med mer utevistelse kommer hålla i sig. Därför är det viktigt att så många planerar att behålla eller höja ambitionsnivån, säger Mia Yri, enhetschef friluftslivsenheten, Naturvårdsverket.

— Kalix kommun har arbetat strategiskt för att förbättra tillgängligheten till natur och friluftsliv, bland annat genom att ta fram en friluftsplan för kommunen. Det ett viktigt led i arbete med folkhälsa och attraktiva livsmiljöer, säger Victoria Bystedt, chef på Naturmiljöenheten vid Länsstyrelsen i Norrbotten.

Resultat och rapporten Sveriges friluftskommun 2022-»