Länsstyrelserna vill freda strömmingen

Länsstyrelserna i fyra Norrlandslän vill se ett fiskeförbud för att freda strömmingen i Bottniska viken. Detta efter att de rapporterade fångsterna minskat drastiskt under 2021.

Länsstyrelserna vill freda strömmingen

I en skrivelse till näringsdepartementet vill länsstyrelserna i Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten se akuta skyddsåtgärder för strömmingen.

Under 2021 har det rapporterats om kraftigt minskade fångster av strömming. Länsstyrelsen Västernorrland har gjort analyser av fångststatistiken under de senaste åren.

– Länsstyrelsen ser med stor oro på utvecklingen av strömmingsbeståndet efter Norrlandskustenkusten. Minskade fångster och minskad storlek, är negativa faktorer som påverkar det småskaliga kustfisket i länet som redan idag har lönsamhetsproblem. Utifrån denna bakgrund måste vi freda strömmingen i Bottenhavet. Tillsammans med mina kollegor i Gävleborg, Västernorrland och Norrbotten har vi skickat en skrivelse till Näringsdepartementet, där vi vill se akuta skyddsåtgärder redan i vinter, säger Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbotten och en av de fyra landshövdingarna som står bakom skrivelsen.

Även Producentorganisationen Kustfiskarna Bottenhavet (POKB) är oroade över strömmingsbeståndet i Bottniska viken och menar även att storleken på strömmingen har minskat vilket gör att en stor del av fångsten inte kan användas som livsmedel.

Samtidigt innebär dagens förvaltningsmodell, beslutad inom ramen för EU:s gemensamma fiskeripolitik, att ökade kvoter kunnat medges för 2021.

Därför föreslår länsstyrelserna nu omedelbara skyddsåtgärder i form av ett fredningsområde i södra delarna av Bottenhavet under tidsperioden 1 januari till och med 31 mars. Detta bör kunna genomföras som en tillfällig akut åtgärd redan under 2022.