Östersjöns fiskemöjligheter för 2024 beslutade

Den 24 oktober beslutade EU:s fiskeministrar om kvoter för fisket i Östersjön under 2024. Beslutet gäller torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta. Fiskemöjligheterna sänks för flera bestånd medan vissa bifångstkvoter förblir oförändrade.

Östersjöns fiskemöjligheter för 2024 beslutade
Leksillen samlas i stora stim vid kusternas grundvatten eller på bankar i havet. Foto: Tobias Dahlin/Azote Library.com

Som under tidigare år kommer riktat fiske efter torsk i hela Östersjön och sill i västra Östersjön att vara förbjudet under 2024. Endast bifångster inom fiske på andra arter tillåts. I syfte att skydda torskens lek gäller fortsatt tidigare införda fiskestopp i västra och östra Östersjön, men det finns viss möjlighet att bedriva fiske efter andra arter under fiskestoppen. Bland annat tillåts visst pelagiskt sillfiske under sommaren 2024, samt ett begränsat småskaligt fiske av sill i västra Östersjön.

Få bestånd får ökade fiskemöjligheter

Det är generellt få bestånd med riktat fiske som ges ökade fiskemöjligheter. Laxfisket i finska viken tillåts öka med 7 procent och kvoten för rödspätta lämnas oförändrad från 2023. För övriga bestånd sänks fiskemöjligheterna under 2024.

Svag beståndsutveckling

Både sill i centrala Östersjön och Bottniska viken har svag beståndsutveckling. Fiskemöjligheterna sänks för båda bestånden, minus 30 procent för Bottnisk sill och minus 43 procent för den centrala sillen. För att ytterligare skydda sillens reproduktion införs även förbud mot fiske med släpredskap efter sill och andra pelagiska arter under en månad under våren. Detta fiskestopp omfattar inte det småskaliga kustfisket. En annan viktig art inom det pelagiska fisket är skarpsillen som utifrån en mer stabil beståndssituation får sänkta fiskemöjligheter motsvarande 10 procent.

Begränsningar i fritidsfiske efter lax och torsk

Även fiskemöjligheterna för lax i Östersjön (ej finska viken) begränsas ytterligare jämfört med 2023. Yrkesfiske efter lax får nästa år endast bedrivas i Bottenviken. En kommande utvärdering från Internationella havsforskningsrådet (ICES) kan potentiellt leda till fiske på hållbara laxbestånd även i Bottenhavet och Ålands hav. De beslutade fiskemöjligheterna omfattar även begränsningar i fritidsfiske efter lax. Liksom tidigare begränsas det till fångst av en odlad fettfeneklippt lax per person och dag. Dock finns undantag från denna begränsning för fritidsfisket i Bottenviken under sommaren, innanför 4 nautiska mil från baslinjen.

Gällande fritidsfiske för torsk utökas tidigare förbud till att gälla allt fritidsfiske efter torsk i område 22-26, och tidigare möjlighet att behålla en fångad torsk per person och dag tas nu bort.

Grundas på rekommendationer från ICES

Beslutet från EU:s fiskeministrar grundas på rekommendationer från Internationella havsforskningsrådet, ICES, vilket har varit utgångspunkten för att frångå kommissionens ursprungliga förslag. Den svenska delegationen som deltog i förhandlingarna leddes av landsbygdsminister Peter Kullgren. HaV har bidragit med expertstöd inför förhandlingarna.

Tabell för samtliga kvoter i Östersjön

Regeringens pressmeddelande: 2024 års fiskekvoter för Östersjön beslutade

Ministerrådets pressmeddelande

Kommissionens pressmeddelande