Högsböle hamnförening i Piteå

Högsböle är ett typisk stugområde med några åretruntboende. Byns hamn ligger i Ostigården, väl skyddad och erbjuder 29 hamnplatser och en gästplats. Hamnen är låst med bom.

Högsböle hamnförening i Piteå
Högsböle hamnförening i Piteå

Hamnen i Högsböle

Förtöjning: Flytbrygga, Y-bom
Hamndjup: 
Hamnplatser: 29, Plats 16 är gästplats.
Hamnservice: Sjösättningsramp, sophantering, el. 
GPS-koordinater (lat, lon):
65.215754, 21.542425

Högsböle

Högsböle ligger längs stranden av Bottenviken och Piteälven. Genom landhöjningen har stranden flyttats ut, på sina ställen ett par hundra meter, bara under de 500 åren sen vi har de första skriftliga källorna rörande byn. Troligen mot slutet av 1700-talet blev passagen för sjöfart genom älven upptill Piteå och den inre bebyggelsen alltmer begränsad, något som tvingade fram byggandet av Armarna (från 1825).

I området kring sundet finns ett antal lämningar för tiden för framställning av kol och tjära. Vid sundet finns också många lämningar från det sista kriget på svensk mark. Ostigården sägs ha fungerat som stab och fältsjukhus
under den tiden.