Småskärens klippor i Luleå skärgård

Reservatet utgörs av tio obebyggda öar och hällar söder och öster om ön Småskär. Här finns ett rikt fågelliv med bland annat ejder, grågås och tobisgrissla.

Småskärens klippor i Luleå skärgård
Småskärens klippor i Luleå skärgård

På ön Klippan finns spår efter ett forntida fiskeläge i form av bland annat tomtning, husgrund, och gistgård – stenrösen där torkställningar för näten stod.

På Småskärens klippor växer enstaka låga lövträd. Bland annat kan du få syn på grå sälg. Den trivs framförallt trivs i fjällskog men den växer också ibland här i skärgårdens yttersta delar.

Den natursköna ön Klippan är den största ön i reservatet. Här finns uppemot 50 olika växtarte. En av dem är stensöta, som växer i sprickorna på hällmarkerna.
 
De låga grunden är även populära tillhåll för gråsäl. Månshällorna och Bjässhällan anses vara de gråsäl rikaste hällorna i Luleå skärgård.

Fakta:

  • Bildat år: 1997
  • Storlek: 10,3 kvadratkilometer, varav 0,12 är land.
  • Förvaltare: Länsstyrelsen
  • Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit:

Småskärens klippor ligger cirka 27 kilometer ostsydost i Luleå yttre skärgård vid ön Småskär.

Föreskrifter:

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp

  • fiska i enlighet med gällande lagar

Särskilda regler gäller för jakten i naturreservatet, det kan du läsa mer om i reservatsbeslutet.

Det är inte tillåtet köra snöskoter på öarna eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

På vissa öar råder landstigningsförbud under period med öppet vatten. Det är även förbjudet att uppehålla sig inom 200 meter från öarna.