Farledsbeskrivning Estersön - Saxskäret

Du kan också komma in i Estersösundet från Saxskärsfjärden. Här krävs noggrann navigation eftersom farleden är smal, grund och rik på stenar. Gå in vid västmärket, du har nu två tavlor i ens på Uddskär rakt föröver. STOPP! Det är inte bara att köra rakt fram. Det kommer fler enslinjer.

Farledsbeskrivning Estersön - Saxskäret

När du ser en enstavla på babords sida på Långrevet så har du en ny ens linje i ungefär 140o mot Saxskäret. 
När du kommer till den röda pricken har du en ny enslinje i aktern som visar fortsatt färd mot den gröna pricken i kurs ungefär 094o . Efter detta kan du hålla i mitten genom sundet för att komma ut på fjärden. Du åker runt Uddskäret och kommer till sydpricken som visar inloppet till Brändöskär. Passagen kan inte användas av båtar som kräver djupare vatten än 1,5 m.