Farledsbeskrivning Norr om Kallaxön

Det går även att gå norr om Kallaxön Vid position 65o 30´, 70N 22o 07,20E sätter du kurs 297,5o och kör i ungefär 1,1M. Rakt föröver ser du nu Kallax småbåtshamn.

Farledsbeskrivning Norr om Kallaxön

Sätt ny kurs 219o och kör ungefär 0,4M, ändra kurs till 163,5o och kör ungefär 0,4M. Nu ska du vara under kraftledningen i Aspviken. Nu kurs 197o i ungefär 0,2M sedan ny kurs 164o i ungefär 0,5M. Nu ska du befinna dig vid klubbanläggningen.

Denna led är väldigt grund, medelvattendjupet på fjärden är endast ca 2 m vid medelvattenstånd. Vid fältspatgruvans gamla lastplats finns en brygga som kommunen har restaurerat.