Jämtöavan fiskehamn i Luleå

Längst in i den östliga delen av Rånefjärden fyra kilometer söder om Jämtösundets småbåtshamn, ligger Jämtöavan fiskehamn. Från Jämtöavan tar du dig snabbt och lätt ut till Rånefjärden i skärgårdens nordliga övärld. Närmaste grannar är Granholmen, Hällholmen, Köpmansholmen mm.

Jämtöavan fiskehamn i Luleå
Jämtöavan fiskehamn i Luleå

Hamnen i Jämtöavan

Förtöjning: Flytbrygga, Y-bom
Hamndjup: 
Hamnplatser: 10
Hamnservice: Sjösättningsramp, sophantering, grillplats.
GPS-koordinater (lat, lon):
65.821743, 22.504554

Gästhamnen:
Ta kontakt för gästplatser med hamnfogden eller nogon båtägare. Småbåthamnen har pir och slip. 10 båtplatser.

Jämtöavan hamnförening: Föreningen hanterar gemensamma frågor rörande båtplatser, sjösättning, båtupptagning och båtuppläggning samt därmed sammanhängande frågor.

Kontaktperson:
Göran Åberg,
Telefon: 0924-311 36 eller 070-299 82 16
E-post: goran.aberg44@telia.com

Jämtöavan fiskehamn

Hamnen har kapacitet till ett 10-tal fritidsbåtar. Jämtön var en gång i tiden en ö men på grund av landhöjningen är den i dag fastland. Byn ligger ca. 50 km från staden, mitt mellan Kalix och Luleå.

Allmänt om Jämtöavan

Jämtöavan är en egen by, belägen ca tre km från Jämtön i riktning mot Rörbäck. Byn har ett 50-tal invånare och en fin fiskehamn med några gamla sjöbodar och utsikt mot Rånefjärden i väst.

Ett unikum för Jämtöavan är att den lilla byn tidigare härbärgerat totalt fyra olika båtbyggerier. Idag finns en tillverkare av åror kvar. Under sommartid ökar befolkningen i Jämtöavan avsevärt, eftersom många fritidshus finns i området.