Gamla Färjlägets småbåtshamn i Luleå

Gamla Färjlägets småbåtshamn är en av de äldsta i Luleå. Redan på 1920-talet fanns en brygga för småbåtar i Kastellgatans förlängning och den yttre stenarmen som fortfarande används finns med på en karta över Luleå från 1939.

Gamla Färjlägets småbåtshamn i Luleå
Gamla Färjlägets småbåtshamn i Luleå

Hamnen i Gamla Färjläget

Förtöjning: Brygga, Y-bom
Hamndjup: 1,5 m
Hamnplatser: 45
Hamnservice: Vatten och el finns på samtliga bryggdelar. Soptunnor för båtägarna finns vid hamnens förrådsbyggnad.
Bilparkering sker på kommunens parkeringsyta söder om hamnområde.
Ramp för sjösättning och upptagning finns i hamnen.
GPS-koordinater (lat, lon):
65.58463, 22.125928

Gästhamnen: Några gästplatser för mindre båtar finns i hamnens båda hörn och eventuellt övriga lediga ordinarie hamnplatser kan också lånas ut efter förfrågan. Gästande båtar ska ta kontakt med ansvarig vakt för att få sig anvisad lämplig plats.
Avgiften för gästplatserna är 30 kronor per dygn eller 200 kronor per vecka.

Gamla Färjlägets Båthamnsförening

Kontaktpersoner:
Ordförande: Anders Bylund
Tel: 0920 - 652 79

http://www.gamlafärjläget.se
info@gamlafärjläget.se

Gamla Färjläget

Hamnen ägdes och förvaltades av Luleå kommun tills den, liksom flera andra hamnar, såldes till olika hamnföreningar. Gamla Färjlägets båthamnsförening har haft hamnen i sin ägo sedan 1992. Sedan dess har hamnområdet snyggats upp, en hamnstuga och en förrådsbyggnad har uppförts vilket sammantaget har inneburit att hamnen trots sin litenhet, eller kanske just därför, av många anses som den trevligaste hamnen i Luleå.

Färjtrafiken pågick från mitten av maj till slutet av november. År 1935 fraktade färjan 200 000 personer och 25 000 bilar. Bergnäsbron invigdes sommaren 1954 och därmed gjorde Trafik sin sista tur över älven, den 4 juli 1954.

Hamnbeskrivning:

Hamnen ligger mycket väl skyddad strax norr om det gamla färjläget vid Gültzauudden i centrala Luleå. Hamnområdet är anpassat med hänsyn till det omgivande parkområdet och många promenerande Luleåbor brukar stanna till ett tag för att titta på båtarna och njuta av utsikten över älven.
Hamnen har 45 hamnplatser som alla ligger vid fasta bryggor mot land eller mot stenpiren. Djupet i hamnen är cirka 1,5 meter vid medelvattenstånd. Detta räcker gott och väl till för de båtar som ligger i hamnen då den, eftersom den ligger innanför Bergnäsbron, inte är lämpad för större segelbåtar.

Avgifter
Föreningen erbjuder två möjligheter för plats i hamnen.
Dels andelsköp som kostar 13 000 kronor. Till detta kommer en årsavgift på 270 kronor per meter bred båt och en avgift för eventuell uppläggningsplats på 250 kronor.

Dels kan platser hyras för 950 kronor per meter bred båt och en uppläggningsplats för 700 kronor.