Kängsön båthamn i Luleå

Från Luleå åker man E4 35 kilometer norrut tills man når Råneå. Ca 3 kilometer söder om Råneå, vid mynningen av Råneälv ligger byns egna hamn. Hamnen har 205 småbåtsplatser och 5 gästplatser. Hamnen är väl skyddad mot alla vindar. Djup: 2m. Från Kängsön tar du dig snabbt och lätt ut till Rånefjärden i skärgårdens nordliga övärld.

Kängsön båthamn i Luleå
Kängsön båthamn i Luleå

Hamnen i Kängsön

Förtöjning: Flytbrygga, Y-bom
Hamndjup: 2 m
Hamnplatser: 205
Hamnservice: Sjösättningsramp, Färskvatten, el, hushållssopor, torrtoalett, mastkran.
GPS-koordinater (lat, lon):
65.843421, 22.366093

Gästhamnen: Ta kontakt med vakten i vaktstuga för anvisning av övernattningsplats. Fem avgiftsfria platser finns för gästande båtar.
Övrigt: Klubbstuga med kök och plats för sällskap på upp till 50 pers. Bokas via Medborgarkontoret, tel 0924-57500. Uthyrning av kanoter via Oskar Hederyd, tel 070-542 51 10.

Råneå Båtklubb
Råneå Båtklubb
Box 77, 955 22 Råneå
info@raneabk.se
www.raneabk.se

Ordförande:
Hans Karlsson
Telefon: 070-513 40 48
hansinga@hotmail.se

Hamnansvarig
Birger Karlsson
Telefon: 0924-331 34 070-264 55 87
birger.karlsson60@gmail.com

Kängsö

Kängsö båthamn ägs och drivs av Råneå Båtklubb. Som medlem i klubben kan du hyra båtplats i hamnen. Priset för en båtplats är 580 kr/breddmeter/år. Antalet båtplatser är 205. Medlemsavgiften uppgår till 250 kr/år. Det inkluderar hela familjen. Inträdesavgift 2000kr per båtplats.
Sjösättning och upptagning av båtar sker via ramp eller via inhyrd mobilkran. I hamnen finns också en mastkran för på- och avmastning av segelbåtar.

Varje säsong debiteras de medlemmar som hyr båtplats en arbetspliktsavgift på 200 kr/plats. Den återbetalas till de som ställt upp och arbetat en arbetsdag i hamnen. Föreningens ekonomi bygger på att alla medlemmar hjälps åt, så snart man har möjlighet och behov finns, med att hålla ordning, plocka skräp, klippa gräs, röja sly, laga, måla etc.

Våra medlemmar hjälps också åt med vakthållning i hamnen, nattetid, från maj till oktober. Vaktlista skickas ut under april månad.
De sjöbodar som finns i hamnområdet är privatägda. Marken utarrenderas av klubben.

Våra hamnansvariga heter Inge Persson och Svante Wikström. De nås lämpligast på tel 070-216 45 33 och 070-685 60 77 eller via e-post info@raneabk.se.

Råne Båtklubbs stuga finns på en liten kulle med översikt över hela hamnområdet. I hamnen kan man låna flytvästar till sin gäst. Ett erbjudande flera hamnen borde erbjuda sina medlemmar!

Råneå

Råneå är en gammal by och bildades 1654. Kängsön anses att vara lika gammal. 1997 genomgick hamnen en totalrenovering och hamnen är i dag en moderna hamn med bra service för både medlemmar och besökare.

Film från Kängsön

Filmen är från sluten av maj 2014 och inte alla båtar är sjösatt.