Svartöstadens småbåthamn i Luleå

Svartöstadens båt och hamnförening bildades 1991 och består av 130 medlemmar vilket motsvarar antalet hamnplatser. Utöver drift och underhåll av hamnen har föreningen också hand om uppläggningsplatser i anslutning till hamnområdet, en vaktstuga samt sjösättningsramp.

Svartöstadens småbåthamn i Luleå
Svartöstadens småbåthamn i Luleå

Hamnen i Svartöstaden

Förtöjning: Flytbrygga, Y-bom
Hamndjup: 1,8 - 2,5 meter vi normalvattenstånd.
Hamnplatser: 130
Hamnservice: Sjösättningsramp, färskvatten, el och talett.
GPS-koordinater (lat, lon):
65.559627, 22.194582

Svartöstadens småbåthamn:
Svartöstadens Båt- och Hamnförening,
Box 332, 971 09 Luleå.

Kontaktpersoner:

Ordförande: Mats Jacobsson
Mailadress: mats.jacobson@ltu.se
Tel:0920-25 50 54, Mobil:070-550 09 17

Hemsida:
http://svartostadenshamn.se

Uppläggningsplatser kan i mån av tillgång hyras av andra som inte är medlemmar i föreningen. Av de 130 hamnplatserna är ca 80 platser 2,5 m breda eller smalare och ca 50 platser är mellan 2,5-3 m breda. Djupet i hamnen varierar mellan 1,8-2,5 m. 

Hamnen består av två fasta pirar där det finns tillgång till el och två flytbryggor som saknar el. En lastbrygga finns där det också finns tillgång till el. Hamnen har en försäkringslösning med kollektiv ansvarsförsäkring vilket innebär att varje medlem är ansvarsförsäkrade i och med att de erlagt årsavgift.