Sundoms småbåtshamn i Luleå

Småbåtshamnen ligger på båda sidorna av den kanal som binder samman Timmerviken och Lakaviken. Från Sundom tar du dig snabbt och lätt ut till Rånefjärden i skärgårdens nordliga övärld.

Sundoms småbåtshamn i Luleå
Sundoms småbåtshamn i Luleå

Hamnen i Sundom

Förtöjning: Naturhamn
Hamndjup: 2 m
Hamnplatser: 60
Hamnservice: Sjösättningsramp, torrtoalett och el.
GPS-koordinater (lat, lon):
65.77284, 22.287843

Sjösättningsrampen i hamnen.

Gästhamnen:
Ta kontakt för gästplatser med hamnfogden eller nogon båtägare. Hamndjup: 2 meter vi normalvattenstånd.

Ca 300 meter från kanalmynningen hittar du småbåthamnen. Hamnen består av ett 60-tal bryggplatser. På 2000 talet byggde man en större båtplats för 10 båtar med el vid inloppet till hamnen.

Egen gästbrygga finns i hamnen.

Livsmedel och drivmedel kan köpas i Persön, 9 km från Sundom.

Sundom firar 500 år

I år 2002 firar byn 500 år och är en medeltida by vackert belägen ca 3 mil norr om Luleå i Norrbottens kustland vid den väg som tidigare var kustlandsvägen. Idag är folkmängden i Sundom ca 300 personer i 130 hushåll.

Namnet Sundom härstammar från läget "vid sunden" och på dialekt kallas byn "nedi såta", eftersom såt är dialektord för sund. Sundom är därför en gammal dativform av ordet sund i plural. (Källa: Gårdarna i Sundom, E-B Lindblom, 1996)

Byns namn finns första gången omnämnd år 1502 i "Olof Nelson lagmans dom om ett prästbolet tillhörigt fiskevatten". Domen och tvisten handlade om fiskevattnet vid Brändön. Däremot vet vi att byns historia sträcker sig ända till medeltiden.

Sundoms karaktär
Byn har en ålderdomlig prägel med många gamla gårdar. Den nya bebyggelsen har på ett fint sätt smält in i mängden.

Det öppna landskapet kring sjöarna Östra- och Västra Lakaviken, de södra bydelarna på Gussöns backar och höjder, de norra bydelarnas blygsamma sluttning och det öppna havet i öster ger byakärnan dess egna speciella karaktär.

Trots sin närhet till havet ligger byns högsta topp, Södra Middagsberget, mer än 65 meter över havet. Landskapet förändras på grund av strandförskjutningen med landhöjningen på dryga 8 mm per år som viktigaste komponent.

Jordbruk har, historiskt sett, varit huvudnäring för de flesta med fisket som viktig binäring. Idag finns endast tre jordbruk kvar och fisket bedrivs endast som hobbyverksamhet. Däremot nyttjas fortfarande vår vackra skärgård av entusiastiska båtägare som har sina fritidsbåtar förtöjda i Sundoms hamn, omtalad för sitt vackra läge och för att de gamla sjöbodarna bevarats så fint.

Källa: Luleå kommun.