27 personer omkom till sjöss 2020

Transportstyrelsens preliminära statistik för 2020 visar att 27 personer omkom i fritidsbåtolyckor i Sverige, jämfört med 24 omkomna 2019. Ingen omkom i sjöolyckor inom svensk yrkessjöfart.

27 personer omkom till sjöss 2020
Sjöräddningssällskapet är en av medlemmarna i Sjösäkerhetsrådet.

Under 2020 omkom preliminärt 27 personer i fritidsbåtolyckor. Av de omkomna är 26 st vuxna, en person är under 20 år. Två av de omkomna är kvinnor, resten är män.

I mindre än hälften av de fall där Transportstyrelsen har komplett information har alkohol varit inblandat. I inget av fallen var narkotika en faktor.

Två tredjedelar, 18 personer, omkom på insjöar.
6 personer omkom i roddbåtar, 8 st i öppna motorbåtar, 6 st i beboliga båtar och 4 st i kanoter. 2 personer omkom i olyckor kopplade till vattenskotrar. I ett fall saknas uppgifter om båt.

4 personer omkom trots att de bar flytväst, 17 av de omkomna har inte använt flytväst. I 6 av fallen saknas uppgifter.

– Att förebygga olyckor i båtlivet är en av Transportstyrelsens viktigaste uppgifter och är grundläggande för ett säkert och tryggt båtliv. Det kräver ett idogt arbete som Transportstyrelsen bedriver tillsammans med andra myndigheter och organisationer i Sjösäkerhetsrådet. God sjösäkerhet kräver samtidigt en hög grad av eget ansvar. Det är viktigt att exempelvis alltid använda flytväst, avstå alkohol när man är ute och att vattensäkra mobilen så att man kan larma, säger Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsens generaldirektör.

Antalet omkomna inom yrkessjöfarten är fortsatt lågt. Inom den svenskflaggade yrkessjöfarten omkom ingen person i sjöolyckor under 2020. Totalt har 10 personer omkommit sedan 2010.