Holsteröarna i Kalix skärgård

Holsterörarna består av storblockiga, skogklädda öar, till stor del klädda med örtrik blandskog. Många sällsynta vedsvampar är funna på fallna granstammar.

Holsteröarna i Kalix skärgård

Naturreservatet omfattar de två öarna Västerst- och Mitti-Holsterören samt den låglänta halvön Landerst-Holsterören.  

Mitti-Holsterören är den största av reservatets öar. Ön är mycket storblockig och i vissa delar svårframkomlig. Trots underlaget är större delen av ön skogsklädd. I norr står tät, svårgenomtränglig granskog med inblandning av större björkar. Miljön är trolsk med stora stenbumlingar, vackert överhöljda av vägg,- hus- och kvastmossa.

Även på Västerst-Holsterören är terrängen storblockig. På ön finns en fritidsstuga på den norra udden. Landerst-Holsterören är en låglänt halvö med ett trädskikt dominerat av björk. Skogen är öppen, främst i södra delen och ger intryck av att vara påverkad av bete.

Fakta:

  • Bildat år: 1997
  • Storlek: 1,4 kvadratkilometer
  • Förvaltare: Länsstyrelsen
  • Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit:

Holsterörarna ligger mellan Sinksundsön och Bergön i västra delen av Kalix skärgård, cirka 9 kilometer sydsydost om Siknäs.

Föreskrifter:

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med
  • egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet köra snöskoter på öarna eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!