Halsören naturreservat i Piteå skärgård

Halsören är en låglänt, granskogsklädd ö som ligger cirka 12 kilometer nordost om Piteå vid Trundön. Ett vackert inslag på öns västra del är en glänta med enbuskar på klapperstenar omgiven av ståtliga granar.

Halsören naturreservat i Piteå skärgård

Fakta:

  • Bildat år: 1997
  • Storlek: 0,4 kvadratkilometer, varav 0,1 utgörs av land.
  • Förvaltare: Länsstyrelsen
  • Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit:

Halsören ligger cirka 6 kilometer söder om Rosvik och 1 kilometer sydväst om Trundön.

Föreskrifter:

Reservatet har förutsättningar att utvecklas till en värdefull livsmiljö för arter som är knutna till naturskogsmiljöer. Här trivs bland annat den fridlysta bottenviksmalörten.

I naturreservatet finns tre fiskarstugor, i östra respektive norra delen. På ön finns lämningar efter äldre fiskekulturer i form av en fiskelägestomt, gistgårdar och en båtlänning.