Länsstyrelsen storsatsar på fiskeinformation

Inför årets fiskesäsong storsatsar Länsstyrelsen på spridning av fiskeinformation. Varje norrbottniskt hushåll får ett exemplar av gällande fiskeregler för lax- och öringsfiske i länets älvar.

Länsstyrelsen storsatsar på fiskeinformation

Bättre fiske ökar informationsbehovet
De senaste årens laxuppgång har ökat intresset för sportfiske i länets älvar. Nu är det också viktigt att det finns lättillgänglig och lättläst information om reglerna. Samtidigt som laxen har en positiv trend så är bestånden av havsöringen fortsatt svaga. För att komma till rätta med problemen beslutade Havs- och vattenmyndigheten om nya regler för älvsfisket 2013.
- Den stora nyheten är regeln om ett så kallat ”fönsteruttag för öring”, säger Dan Blomkvist på Länsstyrelsen. Det innebär att man bara får behålla en öring i storleksintervallet 30 – 45 cm per fiskande och dag. För den som är van minimimått kan regeln verka svårbegriplig.

Svenskt rekord i fiskeinformation
För att öka kunskapsnivån har länsstyrelsen tagit fram en folder som vid sidan av fiskeregler också innehåller information om varför reglerna ser ut som dom gör. Folderns sprids via helsidesannonser i länets samtliga gratis- och annonstidningar i en total upplaga på 150 000 exemplar varav 125 000 går direkt till länets hushåll. Dessutom kommer foldern att tryckas upp och spridas till turistbyråer, bensinmackar, lanthandlare och liknande.
- Sammantaget är informationsbehovet kring fisket i älvarna stort nu och detta är vårt sätt att bemöta det, säger Dan Blomkvist. Vi har inte hört om någon större satsning med denna inriktning så vi tror att det är svenskt rekord.

Gränsälven får egen folder
Foldern omfattar fiskereglerna för alla Norrbottens vildlaxälvar utom de delar av Torneälvens vattensystem som utgör gränsälv. Fiskereglerna i gränsälvsområdet bestäms i en särskild ordning och skiljer sig en del från övriga älvar. En motsvarande informationssatsning med en särskild folder för gränsälven kommer att göras i juni månad för gränsälvsområdet.

Bakgrund
Bottenvikens stammar av havsöring är i dåligt skick. Det internationella havsforskningsrådet (ICES) har i sina utvärderingar bedömt att stammarna är utrotningshotade. En stor del av de fiskevårdsåtgärder i Norrbotten görs för att gynna havsöringen.

Öringsfiske med nät på våren har varit förbjudet sedan lång tid vid kusten. Eftersom det samtidigt varit tillåtet att fiska med nät efter andra fiskarter blev regleringarna ineffektiva och många öringar fångades som bifångst vid annat fiske. Det var också möjligt att fiska riktat efter havsöring eftersom fisketillsynen inte kunde att bevisa att det var öring som var målet för fisket.

Under vår och höst uppehåller sig öringen i huvudsak på grunt vatten och är då extra lätt att fånga med nät. År 2006 beslutade därför Fiskeriverket om förbud för fiske med nät på grundare vatten än tre meter enligt gällande sjökort, under våren (1 april – 10 juni) och under hösten (1 oktober – 31 december).

För att ytterligare förbättra regelverket och skydda havsöringen under hela dess livscykel beslutade Havs- och vattenmyndigheten 2013 om skärpta regler i de norrbottniska älvarna.

De nya reglerna innebär följande:

  • Endast en öring i storleksintervallet 30 - 45 cm är tillåtet att fånga och avliva per fiskande och dag.

Regeln är utformad för att skydda uppväxande öringsungar och stora lekmogna havsöringar samtidigt som det medger ett visst fiske efter stationär öring som lever hela sitt liv i älven.
För gränsälven (Torne- Muonio- och Könkämä älvar) bestäms reglerna gemensamt mellan Sverige och Finland. Här gäller numera totalt fiskeförbud på öring.

Lax- och öringsfiske i Norrbotten 2015

Luleå kommun utsedd till årets fjärde bästa fritidsfiskekommun

Med högt intresse, kunskap och tillgänglighet kniper Luleå kommun fjärdeplatsen för årets fritidsfiskekommun.

Jordbruksverket har under året genomfört en undersökning gällande fisketurism och fritidsfiske. I rapporten framgår det att Luleå kommun kniper fjärdeplatsen, Umeå tog förstaplatsen.

Luleå har enligt jordbruksverkets rapport en hög tillgänglighet till fritidsfiske, mycket stort intresse och väldigt hög kunskapsnivå. Varje kommun har bedömts utifrån fem olika kritier, mediankommunen hade totalt 13 poäng medan Luleå tog hem 35 poäng:

Poänguppdelning enligt katergori för Luleå kommun:

Tillgänglighet: 10/10
Kunskap: 8/8
Intresse: 8/8
Fisketurism: 6/8
Organisation: 3/5