Högsäsong för Sjöfartsverkets isbrytare

Den svenska isbrytarsäsongen är i full gång sedan en dryg månad tillbaka och samtliga av Sjöfartsverkets fem statsisbrytare är nu i drift. Detta till följd av den senaste tidens kyla och snabba väderomslag, vilket lett till att delar av Bottenviken och Norra Kvarken nu är isbelagda.

Högsäsong för Sjöfartsverkets isbrytare
Foto - Agne Hörnestig / Sjöfartsverket

- Efter en något trevande decembermånad är isbrytarsäsongen nu i full gång. Den senaste månadens snabba väderomslag med snö och kyla har bidragit till att isen vuxit till sig på flera håll längs med den svenska kusten, säger Anders Dahl, chef för isbrytningen vid Sjöfartsverket.

Sedan början av januari månad råder det högsäsong inom Sjöfartsverkets isbrytarverksamhet, och samtliga av de fem statsisbrytarna Ale, Oden, Atle, Frej och Ymer är nu i drift. Hittills under 2021 har Sjöfartsverket genomfört ett femtiotal assistansuppdrag mot olika handelsfartyg på väg in och ut från landets nordligaste hamnar.

- Det är viktigt att komma ihåg att isbrytarna utgör en samhällsviktig resurs. Utan dem skulle de norrländska hamnarna tvingas hålla stängt i upp emot 130 dagar om året. Något som i sin tur skulle drabba svenskt näringsliv hårt eftersom att hela nio av tio varor till och från Sverige går via sjöfarten, säger Anders Dahl.

I nuläget är stora delar av både Bottenviken och Norra Kvarken isbelagda, men också längs med Bottenhavskusten. Samtidigt har isen letat sig vidare söderöver och återfinns bland annat inom delar av Stockholms skärgård, Vänern samt norra västkusten.

- Det är fortfarande långt kvar av årets isbrytarsäsong och enligt de senaste väderprognoserna från SMHI pekar allt mot en fortsatt ökad istillväxt under den kommande tiden. Vi har till följd av detta också fattat beslut om att stärka upp vår egen isbrytarflotta med isbrytaren Thetis, säger Anders Dahl.

Med start under gårdagen den 3 februari gäller skärpta trafikrestriktioner för svenska hamnar mellan den finska gränsen och ner till Skutskär. Restriktionerna införs varje vinter i varierande grad och innebär att endast fartyg som är byggda för att trafikera isbelagda farvatten kan få isbrytarassistans.

Från och med söndag den 7 februari gäller de skärpta restriktionerna även för alla hamnar vid Mälaren, Vänern och längs Göta älv.

Fakta – Isbrytning

Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Sjöfartsverket ser till att alla svenska hamnar kan ha öppet året runt genom att bryta is till havs, assistera, dirigera, leda och bogsera fartyg som har problem att komma fram. Utan isbrytare riskerar vissa hamnar att behöva stänga ner verksamheten i upp till 130 dagar om året, vilket skulle vara förödande för näringslivet.

Sjöfartsverket har fem egna isbrytare: Ale, Oden, Atle, Frej och Ymer. De tre sistnämnda är i kraftigt behov av att bytas ut då de lever på lånad tid. Sedan ett år tillbaka pågår ett samarbete med Sjöfartsverkets finska motsvarighet om att ta fram en ny design för kommande generationers isbrytare, men ännu har inget beslut om finansiering fattats. Sjöfartsverket förordar att finansiering, samt även driften, av isbrytningsverksamheten läggs in i kommande nationell plan.

Även Sjöfartsverkets arbetsfartyg Baltica och Scandica har isbrytarförmåga.