Färre anmälda båtmotorstölder under första halvåret

Under det första halvåret har antalet stulna båtmotorer minskat med 23 procent jämfört med samma period 2020. Det visar den senaste statistiken från Brottsförebyggande rådet.

Färre anmälda båtmotorstölder under första halvåret

Under det första halvåret registrerades 607 stulna båtmotorer i Sverige vilket kan jämföras med samma period 2020 då antalet polisanmälda stölder av båtmotorer uppgick till 786 stycken. Detta är en minskning med 23 procent. Stölderna under året har minskat i samtliga polisregioner.

Bilden visar statistik över båtmotorstölder per polisregion första halvåret 2021 och 2020. 

Minskningen av antalet stölder av båtmotorer skulle kunna förklaras som en effekt av pandemin då det blivit svårare att röra sig mellan gränserna och därmed föra ut stöldgods ur landet. Samma trend har man även kunnat se i annan stöldstatistik.

- Minskningen av antalet stulna motorer är positiv dock ser vi ser stora risker för hösten i takt med att omvärlden öppnar upp igen samt som det finns en global brist på båtmotorer. Sedan är det även viktigt att komma ihåg att trots minskningen under första halvåret så är Sverige fortfarande ett land som är väldigt utsatt för båtmotorstölder jämfört med andra länder i Europa, säger utredare Viktor Eklöf på Larmtjänst. 

Stölderna av båtmotorer innebär stora kostnader men förstör även för många som vill ”hemestra” med sin båt.

- Många båtägare blir tyvärr av med sin båtmotor vilket är mycket beklagligt. Detta väcker såklart stor frustration bland båtägarna, säger Viktor Eklöf.

Under året är det många nyare motorer som blivit stulna, både av större och mindre modeller.

För att minska risken för båtmotorstöld:

  • Gå med i Båtsamverkan
  • Stöldmärk din båt och båtmotor. Skriv upp skrov- och motornummer
  • Var observant på vilka som rör sig på din båtklubb
  • Använda spårsändare, men kom ihåg att kolla batterierna samt att den är aktiverad!