Leppäniemikajen på Seskarö rustas upp

Seskarö i Haparanda skärgård är ett populärt besöksmål för fritidsbåtar som besöker Bottenvikens norra skärgård. De flesta som besöker Seskarö lägger till vid Leppäniemikajen som har tillgång till el, vatten, sophantering och dusch.

Leppäniemikajen på Seskarö rustas upp
Leppäniemikajen på Seskarö

Under säsongen 2016 byggdes ett litet duschhus som är mycket uppskattat. Samhället Sesakarö ligger bara en kilometer från hamnen. Här kan man handla livsmedel i den lokala ICA affären när skafferiet i båten börjar sina. Seskarö Livs-ICA är också ombud för systembolaget. Kom i håg att beställa några dagar innan ni anlöper Seskarö.

Leppäniemikajen har i många år varit i dåligt skick, men till sommaren 2018 kommer den att rustas upp. Haparanda kommun har fått drygt 320.000 kronor i EU-bidrag till upprustning. EU-bidraget kommer från Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och projektet beräknas kosta drygt 490.000 kronor. Haparanda kommun står för 120.000 kronor.

I projektet ingår bland annat asfaltering, byte av balkar, utgrävning, rivning och röjning. Syftet med upprustningen är att göra kajen mer funktionell och tillgänglig för besökare och boende i området vilket också ökar möjligheten för turism.
-Vi tycker givetvis att detta är mycket glädjande och bra för skärgården. Vi ska också rusta upp Haparanda hamn och ordna en större brygga till Torne Furö, säger Allan Fjellvind, fritidschef.

Allan Fjellvind berättar vidare till Bottenviken.se att arbetet troligen kommer i gång i augusti och kommer inte att störa turistsäsongen. El och vatten kommer också att bättras på.

Forutom arbete med Leppäniemikajen har Haparanda kommun satt av pengar till att rusta i Haparanda hamn. Här kommer en ny vågbrytare att byggas.

Torne Furö skall också rustas upp med nya vindskydd och grillplatser. Bryggan kommer att utökas med några meter.

Nya skyltar

Bottenvikens skärgård kommunsamverkan driver ett projekt som syftar till att ta fram platsspecifik skyltning till ett femtiotal platser i Bottenvikens kust- och skärgårdsområde. Skyltarna ska ge besökare information om den aktuella platsen på svenska, engelska och finska och kommer att sättas upp i Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda kommuner under sommaren/hösten 2018.
Projektet finansieras av kommunerna, Landsbygdsprogrammet, Swedish Lapland Visitors Board samt de lokala destinationerna i området.

I Haparanda skärgård kommer följande öar att få informationsskyltar:

  • Hanhinkari
  • Kataja
  • Hepokari
  • Seskar-Furö
  • Seskarö
  • Skomakaren